W dniach 12-13 maja 2018 roku odbędzie się „7 Czarodziejska Noc w Bibliotece”. Celem inicjatywy jest promowanie w nowoczesnej formie języka polskiego i czytelnictwa wśród dzieci polskich i polskiego pochodzenia w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) i obwodzie.

Mamy nadzieję, że proponowane przedsięwzięcie pozwoli wzmocnić współpracę autorów z Polski i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania oraz punktów nauczania języka polskiego. Adresatami projektu są dzieci w wieku 9-10 lat. Zajęcia poprowadzą goście z Polski.

Zaproszenia do udziału w tegorocznej edycji przyjęli Rafał Witek, Daniel de Latour, Bogusław Janiszewski, autorzy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zajęcia będą miały formę zajęć interaktywnych. Główną atrakcją programu dla dzieci stanowi nocleg w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56).

W tym roku do udziału w projekcie zaprosiliśmy dzieci z Kołomyi i Stanisławowa.

Organizator: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Współorganizator: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up