Z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na czwarty już wykład z cyklu „Spotkania z historią w 100-lecie Niepodległości Polski” organizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Tym razem będziemy gościć dr hab. Adama Perłakowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie nam o doktrynie wolności w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wolność w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej stanowiła w przekonaniu stanu szlacheckiego fundament istnienia państwa. Mimo, że dotyczyła tylko niewielkiej części społeczeństwa (ok. 8%) zamieszkującego tereny państwa, traktowana była jako najwyższe dobro, wyróżniające Polskę od innych krajów europejskich, w których dominowała silna władza królewska bądź książęca.

Wolność szlachecka, której podstawą były przywileje nadawane przez władców dla stanu rycerskiego, a potem szlacheckiego praktycznie już od XIV w. była nie tylko „prawem”, ale i obowiązkiem. Wolność mogła przybrać idealną formę jedynie w kraju o ustroju republikańskim, co w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) oznaczało także monarchię. W skomplikowanej sytuacji ustrojowej Rzeczypospolitej (monarchia „mixta”) wolność była cnotą, która za wszelką cenę należało chronić zarówno przed zagrożeniami wewnętrznymi (władca dążący do absolutum dominium), a w XVIII stuleciu przed zagrożeniami zewnętrznymi (państwa ościenne).

Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej w wyniku przemian związanych z rozwojem myśli filozoficznej i politycznej oświecenia doktryna wolności nabrała nowego kształtu. Stała się wizją narodu wolnego, zależnego jedynie od własnej woli, mającego prawa cywilne i wpływ na rządy państwem. W tym przypadku naród nie oznaczał już jednego stanu, ale wszystkich tych, którzy czuli się właścicieli Rzeczypospolitej.

Wszystkich chętnych do wysłuchania prelekcji „Doktryna wolności w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” zapraszamy do siedziby Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku na ulicę Strzelców Siczowych 56, w dniu 13 września 2018 r. na godzinę 18.00.

Wykład będzie prowadzony w języku polskim. Wstęp wolny!

Spotkania z historią w 100-cie Niepodległości Polski odbywają się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up