15 listopada, godz. 18:30
Iwano-Frankiwska Filharmonia Obwodowa im. Iry Małaniuk
ul. Łesia Kurbasa 3

„Moniuszko na krańcach świata”, to projekt i międzynarodowa inicjatywa Fundacji Niezależny Fundusz Kultury POLCANART skierowana do wszystkich melomanów na świecie. Projekt jest realizowany we współpracy z polskimi Ambasadami, Konsulatami Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacjami polonijnymi i polskimi na świecie. Jego kluczowym elementem będzie wspólne śpiewanie, granie i słuchanie ogromnego dorobku Stanisława Moniuszki, pieśni, arii i utworów instrumentalnych, rozpoznawanie tematów muzycznych, które powinny nam towarzyszyć od młodych lat. Chcemy też, aby Stanisław Moniuszko stał się dla nas nie tylko kompozytorem kilku znanych arii czy pieśni, ale kompozytorem rozpoznawalnym na świecie, tak jak Chopin, Wieniawski, Paderewski czy Szymanowski. To wielce wymagające zadanie, dlatego należy tu przypomnieć ogromną rolę, jaką spełniała wspaniała jego propagatorka – Maria Fołtyn. Dzięki jej niezwykłej determinacji i energii Moniuszko był grany i śpiewany prawie na wszystkich kontynentach. Po latach autor programu, wspólnie z Fundacją wraca z pomysłem.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiegow Iwano-Frankiwsku, ul. Strzelców Siczowych 56.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up