W ramach projektu „Biało-czerwone ABC” organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja 25 maja 2017 roku zakończyły się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zajęcia edukacyjne „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”, których uczestnikami byli uczniowie klas 5-6 ze szkół Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa).

Zajęcia trwały od marca 2016 roku do prawie końca maja 2017 roku. W trakcie spotkań uczniowie poznawali historię Polski, geografię, mieli zajęcia z języka polskiego, brali udział w historycznych grach edukacyjnych, odbywali wirtualne podróże po regionach i miastach Polski. Każdy cykl kończył się poważnym testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Mimo testów, sprawdzianów i dyktand, młodzi uczestnicy chętnie przychodzili na spotkania.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w egzaminie podsumowującym. W jury poza prowadzącymi zajęcia i Panią Dyrektor CKPiDE zasiadły zwyciężczynie tegorocznego Konkursu „Znasz-li ten kraj” Taisa Strużańska i Danuta Stefanko, które również przygotowywały pytania do egzaminu ustnego. Bardzo przypadła im do gustu nowa rola, a ich ocena wiedzy koleżanek i kolegów czasami była bardziej ostra od oceny nauczycielek.

Zwycięzcami wewnętrznego konkursu zostali:

1 miejsce – Teresa Oryszczuk;
2 miejsce – Anna Borkowska;
3 miejsce – Stanisław Kwiatkowski.

Wyróżniona została najmłodsza uczestniczka zajęć, uczennica klasy trzeciej Anita Czirkowa, która zdobyła 4 miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom. Nagrody wręczyła Maria Osidacz, dyrektor Centrum, które sfinansowane zostały przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

W przyszłym roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego planuje kontynuować projekt, zmieniając nieco zasady uczestnictwa. Ale o tym poinformujemy później. A teraz życzymy wszystkim dzieciom udanych wakacji, zbierajcie siły na kolejny rok i zapraszamy do nas na wydarzenia wakacyjne.

Zdjęcia: Aleksander Kuticki, Krystyna Smal

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up