29 maja 2017 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odwiedziła grupa młodzieży z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Młodzież przebywa w Stanisławowie w ramach projektu wymiany młodzieżowej „Dialog Kultur Polski i Ukrainy”.

Trwająca od kilku lat współpraca z ukraińskimi szkołami pozwala polskiej młodzieży poznawać kulturę wschodniego sąsiada. Podczas tygodniowego pobytu młodzież bierze udział w lekcjach, szkolnych przedstawieniach i uroczystościach. Poznaje język, kulturę i historię w ramach organizowanych w tym czasie wycieczek po mieście i okolicach. Ma także okazję doświadczać ukraińskiej gościnności, ponieważ została przyjęta na czas pobytu przez rodziny miejscowych uczniów.

Uczniowie poznańskiego liceum w CKPiDE zapoznali się z charakterem działalności placówki i realizowanymi projektami. Zwiedzili także pomieszczenia placówki.

- Nasza placówka swoją działalnością promuje nie tylko polską kulturę, historię, tradycje, a także buduje dialog europejski. Aktywnie włącza się w działalność miasta, bierze udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, stwarza perspektywy współpracy w zakresie edukacji, nauki i kultury dla miejscowych Polaków i osób polskiego pochodzenia, młodzieży, która uczy się języka polskiego i mieszkańców miasta. – powiedziała dyrektor Maria Osidacz do młodzieży. - Bardzo się cieszę z waszej wizyty. Projekty takiego typu przyczyniają się do budowy postaw otwartości i dialogu pomiędzy Polakami i Ukraińcami, pozwalają uwolnić energię młodych ludzi i zachęcają do działania. – dodała Osidacz.

Życzymy licealistom, aby jak najwięcej się nauczyli i korzystali z tej wiedzy oraz doświadczenia, które tutaj zdobędą. Organizatorom gratulujemy tego wspaniałego projektu i życzymy wielu sukcesów, siły w tej nie lekkiej, ale jakże potrzebnej pracy.

Zdjęcia: Tatiana Panakowa

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up