W dniach 1-3 czerwca w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) oraz Bystrzycy (d. Rafajłowej) w 80-lecie wydania „Na Wysokiej Połoninie” Stanisława Vincenza obyły się „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017”. W ramach wydarzenia zorganizowano szereg spotkań z udziałem prelegentów z Polski i Ukrainy.

Warsztaty Rafajłowskie zostały uroczyście zainaugurowane 1 czerwca w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Katarzyna Garncarek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie – główny partner projektu, Jan Skłodowski, pomysłodawca i koordynator projektu, prezes Stowarzyszenia Res Carpathica, Andrij Zahorodniuk, prorektor ds. naukowych Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka.

Zebranych gości powitała dyrektor CKPiDE Maria Osidacz, która pokreśliła znaczącą role projektu i potrzebę jego realizacji.

- Niezwykle ważnymi dla nas są spotkania, które służą współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie na niwie historycznej, etnograficznej i krajoznawczej. Takie spotkania to przede wszystkim promocja pięknych terenów Pokucia, nawiązanie kontaktów pomiędzy środowiskami naukowymi, systematyzacja wiedzy i zachęcanie młodego pokolenia do interesowania się badaniami naukowymi w Karpatach Wschodnich. – powiedziała dyr. Osidacz.

Ponad 30 naukowców, etnografów, krajoznawców i historyków z Polski i Ukrainy spotkania miało okazję rozmawiać i dyskutować na tematy w zakresie badań etnosu regionu Pokuckiego, jego historii i uprzystępnienia turystycznego w ujęciu historycznym i współczesnym oraz literatury przedmiotu tak polskiej jak i ukraińskiej.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji mieli również możliwość wysłuchania referatów naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, Association Polonaise z Genewy, Akademii Ignatianum z Krakowa oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia na następujące tematy: „Na wysokiej połoninie” – między mitem a rzeczywistością; Szwajcarsko-francuskimi śladami Stanisława Vincenza; Ludzie i obrazy Karpat Wschodnich w zbiorze Tadeusza Wilczyńskiego (1888-1981); Szkic historyczny oraz specyfika wybranych miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych na Huculszczyźnie i Pokuciu; Powstanie i działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Stanisławowie (1938-1939).

Tego dnia prelegenci wystąpili również z referatami na Przykarpackim Uniwersytecie im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. A następnego dnia, 2 czerwca 2017 „Spotkania na Pokuciu” realizowane były w dawnej Rafajłowej (obecnie Bystrycia).

Pobyt na Pokuciu umożliwił także uczestnikom projektu odwiedzenie miejsc pamięci narodowej związanych z wydarzeniami I wojny światowej i odzyskaniem niepodległości przez Polskę – w stulecie tej wojny. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był wspólny spacer uczestników warsztatów na Przełęcz Legionów, Płoskę, Sywulę.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up