Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie we współpracy z Lwowskim Klubem Sportowym „Pogoń Lwów” oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w dniach 1-3 czerwca zainaugurował projekt: „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Patronat medialny tego przedsięwzięcia objął Kurier Galicyjski.

1 czerwca w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku badacze historii, kultury grup etnograficznych Karpat Wschodnich oraz regionaliści i kulturoznawcy z Polski i Ukrainy opowiedzieli zebranym, w tym młodzieży i wolontariuszom skupionym wokół Centrum, m.in. o ludziach i obrazach Karpat Wschodnich. Przedstawiono szkic historyczny oraz specyfikę wybranych miejscowości na Huculszczyźnie i Pokuciu. Partnerem i głównym organizatorem wydarzenia w CKPiDE było Stowarzyszenia Res Carpathica.

- Dla mnie osobiście inauguracja projektu o tradycjach turystycznych, dawnych szlakach historycznych jest ważnym wydarzeniem. Szczególnie, że rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który był związany z tymi terenami. powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. - Jest to również dodatkowa możliwość ogólnego rozwoju zwłaszcza młodego pokolenia, widząc w tym niezbędny warunek jego przyszłej owocnej aktywności na niwie społecznej i zawodowej. – dodała dyr. Osidacz.

Tego samego dnia w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie odbyło się spotkanie z Jerzym Kapłonem, dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, który wygłosił prelekcję „Zorganizowana turystyka polska w Galicji Wschodniej oraz na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej”.

Przed rozpoczęciem wykładu konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie opowiedział obecnym na sali o idei powstania tego projektu.

- Rozpoczynając pracę w ubiegłym roku stwierdziłem, że jest konieczne, aby pobudzić na tym terenie działalność turystyczną, przede wszystkim górską, która ma tu wieloletnie tradycje. Powstał projekt i dzisiaj rozpoczęliśmy przywracanie pamięci turystyki górskiej w Karpatach Wschodnich. – powiedział konsul Kocot.

Podczas spotkania Jerzy Kapłoń zaprezentował unikalne ilustracje ze zbiorów własnych, a także osób, które udostępniły mu na wyłączność archiwalne fotografie.

3 czerwca 2017 roku odbyło się górskie otwarcie sezonu turystycznego. Ponad 70 osób – młodzieży skupionej wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), uczniów szkół 10 i 24 z polskim językiem nauczania we Lwowie, harcerzy, przewodników, uczestników „Warsztatów Rafajłowskich” Stowarzyszenia Res Carpathica uczestniczyło wejściu na Przełęcz Legionów – Rogodze Wielkie, gdzie o. Piotr Odój OFM, proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie odprawił mszę świętą. Przewodnik górski dr Dariusz Dyląg (autor jedynego powojennego polskiego przewodnika po Gorganach) w siodle Przełęczy przedstawił zebranym genezę Drogi Legionów, po której szli uczestnicy wyjazdu oraz kontekst walk legionowych w Dolinie w Bystrzycy.

- Będziemy jeszcze realizować kilka wypraw jednodniowych w Karpaty. Chcemy zachęcić młodzież, aby poznała Karpaty dzisiejsze, a także dowiedziała się o szlakach przedwojennych. Podczas pierwszej naszej wyprawy w Rafajłowej (obecnie Bystryci) złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze przy pomniku Legionistów. – powiedział Marek Horbań, prezes Pogoni Lwów.

Sezon turystyczny w Karpatach Wschodnich został otwarty. W planach są kolejne wyprawy w góry, spływy kajakowe. Chcemy pokazać młodzieży piękno tego terenu i historii turystyki na tej ziemi.

Dziękujemy partnerom wydarzeń 1-3 czerwca, Stowarzyszeniu RES Carpathica na czele z dr Janem Skłodowskim, Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i jego dyrektorowi Jerzemu Kapłonowi. Składamy także podziękowania na ręce Pani Katarzyny Garncarek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za wszelkie okazane wsparcie.

Opr. Andrzej Leusz na podst. dwutygodnika Kurier Galicyjski

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up