W Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) przebywała grupa dzieci i młodzieży z województwa opolskiego, które na co dzień uczęszczają na zajęcia z rehabilitacji słuchu i mowy do Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Opolu.

Od 14 do 21 czerwca 2017 roku grupa brała udział w różnego rodzaju warsztatach i zajęciach. W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku koledzy z Polski grali w gry planszowe z miejscową młodzieżą. Dla wielu z nich jedną z dróg wiodących do realizacji własnych marzeń, ambicji, stwarzającą możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jest właśnie edukacja integracyjna.

W ramach projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” osoby już po raz szósty odwiedzają Stanisławów i okolice. Tym razem spotykali się m.in. z młodzieżą z Kałusza. Była to swojego rodzaju wymiana kulturalna.

Dzieci, które należą również do Polskiego Związku Głuchych, zwiedzili także Jaremcze i Worochtę. Poznali tradycje Karpat i kulturę Pokucia.

- Uważam, że takiego typu spotkania są ciekawe i potrzebne dla tych dzieci, poszerzają ich wiedzę, wzbogacają światopogląd. Bardzo się im tutaj podobało i chcą przyjeżdżać jeszcze. – powiedziała Alicja Krukowska, kierownik Ośrodka, logopeda-protetyk słuchu.

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą.
By stoczyć Dobrą Walkę,
potrzebujemy pomocy.” – Paulo Coelho

Zdjęcia: Tatiana Panakowa

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up