22 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie na temat metod ram czasowych projektu: dla efektywnego start-up oraz dla enterprise klienta. Organizatorem wydarzenia była jedna z największych ukraińskich firm IT Eleks. Ze zgromadzoną na sali publicznością pracowali specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – Taras Kowtało (Business Solution Analyst) oraz Oksana Krykun (Business Analyst).

Nasi speakerzy prowadzili już wcześniej szereg podobnych warsztatów we Lwowie z rozwoju idei produktu dla startupów, a więc mogli porównać podejście do opracowania koncepcji produktów startupów z podejściem rozwijania zautomatyzowanych rozwiązań dla większych przedsiębiorstw.

Oksana Krykun podzieliła się swoim doświadczeniem w rozwoju produktu, zarówno ze strony marketingowej jak i ideologicznej. Natomiast Taras Kowtało przybliżył licznym słuchaczom analizę sprzedaży i tworzenia ofert komercyjnych. Była to okazja podyskutować na temat wykorzystania podejścia procesowego w identyfikacji wymagań przy realizacji projektów dla dużych klientów, takich jak np. enterprise.

Warto podkreślić, że spotkanie cieszyło się wielką popularnością wśród środowiska IT Iwano-Frankiwska. Przedstawiciele następujących korporacji odwiedzili w tym dniu CKPiDE: SoftJourn, SoftServe, Ukietech, EPAM Systems, Flyfox, DataArt, NascTech, Echovox SA, Куверт-Україна, Insilico Soft, Soft Group, 24eastyard, InSiliko, Webmail, Selfemployed, Axion Web.

- W czasach, kiedy technologie informacyjne rosną w górę Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego staje się płaszczyzną dla nauki i ciekawych dyskusji o zastosowaniu informatyki i telekomunikacji w życiu codziennym. Dzięki współpracy z partnerami udaje się dostarczyć zainteresowanym użytkownikom odpowiednie narzędzia, które oni później mogą także przekazywać innym ludziom. – powiedział po zakończeniu spotkania Andrzej Leusz z CKPiDE.

Jak dziś możemy obserwować informacja staje się towarem, często uważanym znacznie cenniejszy od dóbr materialnych. Zaczynamy wchodzić w erę gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też możemy powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym.

Zdjęcia: Maksym Hryszczuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up