W dniach 17-23 czerwca 2017 roku pięcioosobowa grupa młodzieży, wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku na czele z dyrektor Marią Osidacz na zaproszenie Pana Jarosława Gabryelczyka, reprezentanta fundacji „Mosty”, zwiedziła kraje Beneluxu. To region Europy Zachodniej składający się z trzech sąsiadujących ze sobą monarchii: Belgii, Holandii i Luksemburga. Nazwa Benelux pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw krajów. Kraje te 1957 roku założyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która przekształciła się w Unię Europejską w 1992 roku. Państwa te również należą do NATO. Najmniejszym z tych krajów jest Luksemburg, który jako jedyny nie ma dostępu do morza.

Udział w wyjeździe brali również przedstawiciele środowisk pozarządowych z Polski oraz trzynastoosobowa grupa studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. Młodzież studencka codziennie organizowała kluby dyskusyjne w języku angielskim. Rozmawiano też o wdrożeniu ruchu bezwizowego dla Ukrainy, stosunkach UE, USA i Rosji.

We środę 21 czerwca uczestnicy wyjazdu mieli możliwość odwiedzić Parlament Europejski w Brukseli, gdzie odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie. Goście mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu, na którym pracownik PE, Leszek Gaś opowiedział grupie główne aspekty i kierunki pracy Unii Europejskiej. Mówiono o wartościach, celach i misji UE.

W ramach wizyty uczestnicy spotkali się też z europosłem VII kadencji prof. Zdzisławem Krasnodębskim, który przybliżył zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Grupie zaprezentowano podział mandatów w PE posłów poszczególnych państw, opowiedziano o uprawnieniach Parlamentu oraz codziennej pracy poselskiej. Prof. Krasnodębski mówił również o woli przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, warunkach, które powinien kraj spełnić oraz o umowie stowarzyszeniowej nad którą trwają obecnie negocjację. Pogratulował także trybu bezwizowego obywatelom Ukrainy.

O inicjatywie, celach i myśli przewodniej organizowanych wyjazdów podzielił się z nami Jarosław Gabryelczyk z fundacji „Mosty”.

- Zaczęło się od tego, że Członkowie do Parlamentu Europejskiego w ramach swoich obowiązków, mają różne przywileje, uprawnienia i mogą zabierać określoną grupę osób w roku na zwiedzenie Parlamentu Europejskiego. Było to parę lat temu. Miałem taką możliwość zorganizowania pierwszego wyjazdu do Parlamentu, później drugiego, trzeciego… Obecnie zamieniło się to w moją pełną pasję. Kontakt z odmiennymi kulturami staje się codziennością, przynajmniej dla krajów członków UE. Kompetencje międzykulturowe stały się więc ważną zaletą – pozwalają nie tylko lepiej radzić sobie w spotkaniu z tym, co w znacznym stopniu odbiega od naszej codzienności, ale także lepiej wykorzystywać możliwości i potencjał tych kontaktów. Przy okazji staram się ludziom młodym pokazać kawałek Europy, żeby to nie było tylko jedno miejsce np. Bruksela (Belgia), ale żeby jeszcze mogli zobaczyć kawałek Niemiec, i pojechać do Luksemburga, Holandii. Tak, aby mogli powiedzieć, że byliśmy w tych kilku krajach. Bardzo często, również podróżuję na Wschód, czyli na Ukrainę. Współtworzę Fundację „Mosty”, która zajmuje się m.in. ratowaniem dziedzictwa polskiego na tych terenach, które dzisiaj nie leżą w Polsce. Udało się odnowić kilka polskich zabytków na Ukrainie, m.in. pomnik bitwy pod Hodowem czy pomnik Adama Mickiewicza w Zbarażu. – powiedział Pan Gabryelczyk.

- W stale jednoczącej się Europie, umiejętność radzenia sobie w odmiennej kulturze stała się kompetencją ważną i potrzebną. Wiele organizacji stwarza dla młodzieży szansę uczestniczenia w wymianach i szkoleniach międzynarodowych, w krótko- i długoterminowych projektach wolontariatu międzynarodowego. Dzięki temu młodzi ludzie mogą osobiście zobaczyć, doświadczać różnic międzykulturowych: odmiennych zwyczajów, wartości, postaw, światopoglądów. Kontakt z innymi kulturami prowadzi w efekcie do lepszego poznania samych siebie i do rozwoju osobistego. Aby to jednak mogło nastąpić, konieczne jest zapewnienie młodym warunków do bezpiecznego i efektywnego uczenia się od siebie nawzajem i czerpania z własnej różnorodności. Temu służą tego typu wyjazdy. Cieszę się i zarazem dziękuję organizatorom za możliwość uczestnictwa własnego i naszych wolontariuszy. Dla większości uczestników z Ukrainy była to pierwsza możliwość wyjazdu tak daleko od domu do Europy Zachodniej. – podsumowała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Zdjęcia: Krystyna Smal

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up