Na zaproszenie Zakliczyńskiego Centrum Kultury od 8 do 10 lipca 2017 roku 16-to osobowa grupa z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Regionów w Gwoźdzcu koło Tarnowa. W tym roku Festiwal poświęcony był 20-tej rocznicy założenia Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”. Na Festiwal licznie przybyli mieszkańcy Gwoźdzca i okolic oraz goście z Węgier i Ukrainy.

Międzynarodowy Festiwal Kultury Regionów rozpoczął się od uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Katarzyny, po zakończeniu której, uroczystym korowodem pod remizę, uczestnicy przeszli do miejsca inauguracji.

W pierwszym dniu imprezy opowiedziano o historii rozwoju zespołu w ciągu 20 lat. Artystyczna prezentacja zawierała wystąpienia dziecięcej, młodzieżowej oraz dorosłej grupy zespołu. Również powitano członków zespołu folklorystycznego i wszystkich gości z powiatu tarnowskiego, Węgier i Ukrainy, którą reprezentowali przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz członkowie organizacji społecznej „Rodzina Polska i Europa”. Kierownik ZF „Gwoździec” Agata Nadolnik podziękowała grupie z Ukrainy za udział w tym wydarzeniu i tworzenie dobrej atmosfery na festiwalu.

Następnego dnia goście ze Stanisławowa zwiedzili południową stronę miasta Tarnowa, gdzie wznosi się Góra Marcinka, na której znajdują się ruiny zamku Tarnowskich. Na scenie festiwalowej wystąpili zaproszone przez organizatorów zespoły regionalne, chór Szkoły Ludowej z Węgier oraz duet z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego ze Stanisławowa. Gwiazdą wieczoru był zespół „Krywań”.

W ostatnim dniu pobytu w Polsce grupa z Ukrainy odwiedziła Zakliczyńskie Centrum Kultury, gdzie dyrektor Kazimierz Dudzik opowiedział o historii miasta oraz oprowadził po pomieszczeniach placówki. Na spotkanie przybył także burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak.

Z pewnością było to niezwykle przedsięwzięcie oraz godne uczczenie i podsumowanie działalności 20-letniego Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”. Gratulujemy tak wspaniałego dorobku oraz dziękujemy za możliwość udziału grupy z Iwano-Frankiwska w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Regionów w Gwoźdzcu.

Zdjęcia: Marek Niemiec, Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up