W dniach 16-29 lipca 2017 roku w Piekarach pod Krakowem odbył się obóz „Lider w działaniu”, w którym wzięli udział wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Wspólnie z młodzieżą ze Lwowa, Żółkwi i Stryja grupa rozwijała swoje zdolności liderskie, dowiadywała się więcej na temat działalności radia i innych mediów.

W projekcie uczestniczyła również młodzież z Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu i Łotwy. Młodzież wspólnie zwiedzała Małopolskę, m.in. Wawel, Kopalnię Soli w Bochni, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Oświęcim i Wadowice, a także Ojcowski Park Narodowy.

W programie przewidziane były również zajęcia integracyjne, wspólne zabawy, zajęcia sportowe i zajęcia taneczne. Na zakończenie obozu uczestnikom organizowano na Rynku grę terenową. W nagrodę każdy uczestnik otrzymał pamiątki z miejsc, które wcześniej odwiedziła grupa.

Swoimi wrażeniami podzielili się z nami uczestnicy obozu:

- Najciekawsze dla mnie okazały się warsztaty dziennikarskie z Panem Markiem Balawajderem z radia RMF FM, ponieważ od kilku lat interesuję się dziennikarstwem. Wyjazd do siedziby radia w Krakowie był naprawdę fascynujący. Nigdy nie zapomnę co tam przeżyłem! Spodobały mi się również gry integracyjne i wspólne wyjazdy. (Aleksander Kuticki, 17 lat).

- Najbardziej spodobali mi się zajęcia integracyjne z młodzieżą z innych państw oraz wycieczka do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ciekawe było również zwiedzanie miasta Krakowa, gdyż byłam tam po raz pierwszy. Podczas warsztatów nauczyłam się, jak pracować w grupie i iść na kompromis, a także się dowiedziałam, jaki tak naprawdę powinien być dobry lider. Dla mnie osobiście, wszystko to co przeżyłam, było bezcenne i na zawsze utkwi w pamięci. (Krystyna Konwaliuk, 16 lat).

Uczestnicy projektu ze Stanisławowa dziękują organizatorom – Stowarzyszeniu Oświaty i Kultury Polskiej oraz Fundacji im. ks. Siemaszki – za zaproszenie do udziału w obozie, a także wszystkim opiekunom, nauczycielom i instruktorom, którzy byli zaangażowani w realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Tatiana Panakowa, Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up