Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku organizowało dla dzieci i młodzieży intensywny kurs języka polskiego. W ramach programu uczestnicy mieli dynamiczne, różnorodne i motywujące zajęcia, rozwijali umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. W sposób praktyczny wykorzystywali język – mówienie i rozumienie. Ćwiczyli też gramatykę w autentycznych sytuacjach językowych.

Do nauczania języka polskiego w formie intensywnej przystąpiło 70 osób. Zajęcia odbywały się każdego dnia od 4 do 28 lipca 2017 roku. Dzieci i młodzież byli podzieleni na pięć grup językowych w różnych kategoriach wiekowych.

Grupa najmłodsza, dzieci w wieku 4-5 lat, podczas zajęć poznały dużo polskich słów, nauczyły się kolorów po polsku, nazw zwierząt, nazw warzyw i owoców, w tym ich właściwości smakowych i kształtów. Dzieciaczki umieją teraz wymienić po polsku poszczególne części ciała. Wiedzą, jak ucharakteryzować ubranko, które mają na sobie. Umieją przedstawić niektóre czynności, na przykład, biegać, śmiać się, tańczyć itp. Maluchy także umieją zaśpiewać kilka piosenek oraz nauczyły się wierszyków i rymowanek.

Dzieci w wieku 6-7 lat, które już od września miesiąca będą nosiły miano ucznia, zapoznały się z alfabetem oraz pisaniem literek. Dla nich organizowano m.in. zajęcia plastyczne podczas, których grupa rysowała, kolorowała, a nawet zrobiła sobie maski. No i oczywiście każdy maluch potrafi przedstawić się i powiedzieć, ile ma lat, zna słownictwo powiązane z członkami jego rodziny.

Grupom w wieku 7-10 lat i 13-15 lat podczas kursu szczególną uwagę poświęcono ćwiczeniom komunikacyjnym, wzbogaceniu słownictwa. Dzieci i młodzież uczyły się na pamięć rymowanek, wierszyków i piosenek. Zapoznały się z polskimi bajkami i legendami. Uczyły się pisowni liter pisanych, zapisywania z tablicy słów i prostych zdań, a ze słuchu prostych słów. Uczestnicy zapoznali się z nazwami zawodów i czynności. Różnorodne zagadnienia gramatyczne: koniugacje, zgodność rzeczownika i przymiotnika, rodzaje, zaimki i liczebniki. Poznali najważniejsze informacje o Polsce: stolice, sąsiedzi, najważniejsze góry, jeziora i rzeki. Rozwiązywali też krzyżówki, rebusy i zagadki.

Wszystkim uczniom języka polskiego zaoferowano program pozalekcyjny. Grupa miała okazję pojechać na wycieczkę do Lwowa i poczuć unikatowy klimat i charakter tego miasta, co ściśle i nierozerwalnie powiązane z jego historią.

Na zakończenie letniego kursu każdy uczestnik otrzymał dyplom pamiątkowy oraz drobne upominki. W obecności rodziców, krewnych i osób najbliższych pod opieką edukatorów – Pani Teresy Adamskiej oraz Aliny Czirkowej – grupy przedstawili krótki program artystyczny.

Intensywny kurs języka polskiego (lato 2017) został zrealizowany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka, Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up