W ciągu ostatnich dziesięciu dni pomieszczenia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku drżały i huczały, głównie z powodu przebywania uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

To były dni ciężkiej pracy nauczycieli, animatorów, opiekunów i wolontariuszy, a przede wszystkim uczniów, którzy chcieli swój wolny, letni czas poświęcić nauce języka polskiego i nie tylko. Codzienne zajęcia, warsztaty i ćwiczenia powodowały, że wszyscy wychodzili zmęczeni, ale szczęśliwi z pozyskiwania nowej wiedzy, doświadczenia i nowych znajomych, którzy na zakończenie projektu byli już koleżankami i kolegami.

W ramach letniej szkoły uczestników było podzielono na grupy według kategorii wiekowej: 10-12 lat, 12-14 lat oraz 15-17 lat. Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy bogaty program zajęć, codziennie po sześć godzin zajęć: lektoraty z języka polskiego, warsztaty oraz konsultacje językowe dla początkujących. Były również zajęcia warsztatowe, na których można było sprawdzić swoje umiejętności plastyczne, chóralne, taneczne, teatralne. Zajęcia w najstarszej grupie podzielone były na trzy bloki: historyczny, dziennikarski oraz warsztatowy (dotyczący historii sztuki/geografii).

Bez wątpienia jedną z największych atrakcji dla uczestników projektu była wycieczka krajoznawcza do Kosowa. Małe miasteczko urzekło wszystkich przepiękną przyrodą, ciszą i oczywiście tradycją huculskiego rękodzieła ludowego, które można nabyć na słynnych kosowskich targach.

Odwiedziliśmy też dawną Lecznicę doktora Apolinarego Tarnawskiego, pioniera i propagatora medycyny naturalnej. O historii Kosowa, Hucułach i metodach leczenia dra Tarnawskiego opowiadała Pani Natalia Tarkowska, autorka książki „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)”. Wstawanie o świcie, bieganie boso po rosie, gimnastyka, praca w ogrodzie, jarska dieta – to tylko niektóre z metod leczenia, które praktykował słynny polski lekarz. Uczestnicy na własnej skórze wypróbowali niektóre z nich: kąpiel w słońcu z wyciągniętym językiem czy też gimnastyka na świeżym powietrzu.

W świątecznych, choć lekko smutnych z uwagi na zakończenie szkoły, nastrojach uczestnicy podekscytowani wystąpieniem przed rodzicami, animatorami i znajomymi przygotowywali się do prezentacji rezultatów swej 10 dniowej nauki.

Wiersze, zagadki, łamańce językowe, piękne wyroby z gliny i plasteliny, tańce i śpiewy, wywiady dziennikarskie oraz wiadomości – skrót tego co mogliśmy zobaczyć i podziwiać na zakończenie projektu w dniu 27 sierpnia 2017 roku.

Każda grupa samodzielnie przygotowała program wystąpienia. Jedni prezentowali swoją sprawność językową, inni artystyczną, a najstarsi chwalili się nabytymi cechami i umiejętnościami dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Zdecydowanie każdy z uczestników zasłużył na dyplom.

Gratulujemy uczniom wspaniałych rezultatów w nauce. Pokładamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyda się już za chwilę w szkole i jeszcze długo będziecie wspominać czas letni spędzony w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, animatorów i wychowawców, wolontariuszy i tych wszystkich, którzy tworzyli z nami całość projektu. Oddzielne podziękowania należą się Fundacji Wolność i Demokracja za pomysł na dofinansowywanie podobnych aktywności. Szkoły Letnie odbywały się w wielu miejscowościach na Ukrainie, co już z własnego doświadczenia wiemy, świadczy o potrzebie realizacji i wymiernych rezultatach uczestników.

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku była organizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.

Tekst: Andrzej Leusz

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up