21 października 2017 roku wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wybrali się na kolejne sprzątanie cmentarza. Tym razem pracowali w Stanisławowie na cmentarzu „u Spuziaka”.

Cmentarz „u Spuziaka” jest katolickim cmentarzem założonym w 1928 roku, w okresie II Rzeczypospolitej. Nazwa cmentarza pochodzi od polskiego wojskowego Konstantego Spuziaka (oficera armii austro-węgierskiej), który był właścicielem działki o powierzchni ok. 2,2 ha, na której urządzono cmentarz. Po przyłączeniu w latach 1924-1925 wsi do miasta, i nazwaniu sąsiedniej ulicy imieniem gen. Lucjana Żeligowskiego tereny należące do Spuziaka zostały w 1928 roku zakupione z przeznaczeniem na cmentarz. Sam Spuziak zachował prawo do położonego w obrębie działki domu i mieszkał w nim z rodziną do 1934 roku.

Na terenie cmentarza chowano mniej zamożnych mieszkańców, podczas gdy bardziej reprezentacyjny, nie istniejący już, cmentarz przy ul. Sapieżyńskiej był przeznaczony dla elit miasta. Dziś na cmentarzu „u Spuziaka” już nie są prowadzone pochówki, niektóre jego sektory znajdują się w zaniedbanym stanie. Wśród gałęzi i krzewów można odnaleźć groby pochowanych tam Polaków.

W czasie prac młodzież uporządkowała część boczną cmentarza, gdzie znajdują się pochówki polskich legionistów i mieszkańców miasta. Pod czas prac wolontariusze spotkali grupę osób z Lublina, którzy przybyli do Stanisławowa w celu wysprzątania podupadłych grobów swoich rodaków. Wspólna praca przyniosła widoczne efekty, wycięto krzewy, oczyszczono pomniki z mchu oraz liści. Na zakończenie zapalono znicze, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę za tych co odeszli i dziś mało kto już o nich pamięta.

Dziękujemy młodzieży z Centrum i wszystkim, którzy dołączyli się do sprzątania cmentarza za rzetelną prace i wytrwałość. W tym roku kończymy akcję sprzątania polskich cmentarzy i grobów na terenie obwodu iwano-frankiwskiego. Zorganizowana młodzież od przyszłego roku ma zamiar znów organizować się i wyjeżdżać na akcje porządkujące.

Zdjęcia: Krystyna Konwaluk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up