W ramach konkursu fotograficznego pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś” w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowano lekcję historyczną oraz warsztaty fotograficzne w plenerze poświęcone twórczości Napoleona Ordy.

Napoleon Orda –  polski oraz białoruski malarz, artysta, pisarz, kompozytor, muzykant pochodzenia tatarskiego, który malował krajobrazy Polski, Ukrainy, Litwy, Prus Wschodnich i aktywnie uczestniczył w działaniach polskiej Wielkiej Emigracji.

Pierwsze spotkanie odbyło się w sali głównej Centrum w formie wykładu historycznego poświęconego wybitnej postaci Ordy i jego dorobku artystycznym. Nauczyciel historii Polski, Romana Tkaczuk, szczegółowo opisała życie i dzieła malarza oraz przedstawiła film dokumentalny o Napoleonie Ordzie.

Następnie młodzież wyjechała na ziemie, które kiedyś zaistniały na płótnach Ordy. Buczacz i Jazłowiec, miejscowości regionu tarnopolskiego, gdzie znajduje się zamek Buczacki, który sięga roku 1373 oraz zamek Jazłowiecki z XVII wieku – stały się miejscem sesji zdjęciowej.

- Nie mogłam sobie wyobrazić, że te obiekty mogą być tak piękne i stare. Wiele wybitnych ludzi przez wieki widziało to samo, co teraz widzę ja w obiektywie aparatu fotograficznego. – powiedziała zentuzjazmem Danuta Stefanko, uczestniczka wyjazdu.

Autorem i organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj idziś” jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży polskiej, mieszkającej na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Prace fotograficzne, które powstały podczas plenerów oceni jury i wybierze spośród nich 40–50 najlepszych. Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnione i otrzymają nagrody rzeczowe.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu, zwłaszcza młodzieży z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up