W dniu 27 października 2017 roku Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów” z Iwano-Frankiwska obchodziła swoje piąte urodziny. Z tej okazji w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbył się uroczysty koncert połączony z prezentacją działalności organizacji.

Podczas specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej członkowie organizacji opowiedzieli o początkach, największych sukcesach, bieżącej działalności i planach na przyszłość.

Do uczestnictwa w jubileuszowym koncercie zostali zaproszeni osoby związane z działalnością organizacji, przyjaciele zarówno z Polski jak i Ukrainy. Zgromadzoną w siedzibie CKPiDE publiczność zachwycali swoimi głosami: Switłana Danczuk, solistka i kierownik szkoły wokalnej działającej w Tyśmienicy, Salomea Żekało, pochodząca z Kałusza – studentka Uniwersytetu Opolskiego – jeden z głosów znanego kwartetu „A capella Mordent”, wolontariusze Centrum – Salomea Pletenicka, Dmytro Redka i Ołeksandr Iwanyszyn oraz przedstawiciele Regionalnego Zespołu „Istebna”.

- Warto podkreślić, że zespół z Istebnej towarzyszy organizacji we wszystkich ważnych uroczystościach, również tych, organizowanych w regionie, gdzie od początku tworzyły się myśli i idee, które dały początek naszej organizacji. Ich śpiew i muzyka pomagała nam kiedyś zmieniać słowa na czyny i tworzyć nową rzeczywistość w środowisku mniejszości polskiej w Stanisławowie. – powiedziała Alina Czirkowa, wiceprezes „Młodego Stanisławowa”.

Pod czas koncertu zostały wręczone podziękowania partnerom i przyjaciołom organizacji a także drobne upominki jej członkom oraz zaproszonym gościom, którzy bardzo licznie się zebrali w tym dniu.

Swoją obecnością zaszczyli jubileusz między innymi: konsul Joanna Desmarquest z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Eugeniusz Chrzanowski oraz Oleg Grynkiewicz, członkowie zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” – wieloletni partner, wierny przyjaciel i główny inicjator powstania organizacji.

Obchody jubileuszu Młodzieżowej Organizacji „Młody Stanisławów” były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Zdjęcia: Tatiana Petriw

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up