Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku organizowało międzynarodową konferencję medyczną.

Podczas konferencji lekarze różnych specjalności mieli okazję poznać etapy edukacji medycznej, dowiedzieć się więcej o stażach podyplomowych w Polsce, dostępnych specjalizacjach oraz obowiązkowych egzaminach. Lekarze też dopytywali o zasadach nostryfikacji dyplomu, prawo wykonywania zawodu lub posiadanej specjalizacji.

- Przy Towarzystwie „Przyjaźń” od kilu lat działa koło lekarskie. Otrzymujemy z Polski czasopismo „Medycyna praktyczna”, miesięcznik interdyscyplinarny, który jest obecnie najwyżej ocenianym pod względem merytorycznym pismem lekarskim. Członkowie koła lekarskiego brali udział w Światowym Kongresie Lekarzy, a także uczestniczyli w różnego rodzaju stażach w Polsce. – powiedział Witalij Czaszczin, prezes TKP „Przyjaźń”. - Pamiętam, jak w roku 2013 przyjmowaliśmy w Stanisławowie Misję Medyczną z Warszawy. Dla lokalnego środowiska medycznego było to naprawdę interesujące wydarzenie. – dodał Czaszczin.

Konferencję medyczną poprowadził dr lek. dent. Igor Lukas (Steinsohn Dogocki), który również opowiedział uczestnikom spotkania o funkcjonowaniu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

- Wiele osób, które przyjeżdżają do Polski czasami nie wie, że np. w niektórych miastach działa przychodnia dla cudzoziemców. Z bezpłatnych usług mogą skorzystać obcokrajowcy, którzy są studentami, mają Kartę Polaka, są zatrudnieni, prowadzą firmę lub posiadają ubezpieczenie w NFZ. Takie spotkanie, jak dzisiejsze, sprzyja temu, że wiele osób dowiaduje się o rzeczach, które później mogą przekazywać innym. – podsumował doktor Lukas.

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up