Zorganizuj to! – Szkolenie z organizacji wydarzeń odbyło się w dniu 13 lutego 2018 r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Spotkanie przeprowadził zespół event-menedżerów z Agencji Wydarzeń Edukacyjnych i Kulturalnych „Inne”.

Uczestnicy szkolenia, ponad 60-osobowa grupa, z zainteresowaniem słuchali porad trenerów, którzy organizowali już nie jedno wydarzenie. Oczywiście pojawiło się dużo nowych pomysłów, trwały dyskusje oraz zadawano pytania.

Cześć osób na sali mogli podzielić się swoim doświadczeniem, które nabyli podczas organizacji koncertu, konferencji czy seminarium. Osobom na sali temat był bliski, ponieważ działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach.

W trakcie szkolenia przeanalizowano wszystkie etapy przeprowadzenia ewent-ów. Zaczynając od koncepcji, poprzez promocję, logistykę, realizację a kończąc podsumowaniem, oceną.

- Fajnie, że ma miejsce takiego rodzaju wydarzenie. Swoim doświadczeniem z ludźmi aktywnymi w mieście i nie obojętnymi dzielą się osoby, które mają za sobą nie małe doświadczenie w organizacji mniejszych czy większych wydarzeń. Mówiąc, znają wszystko od podszewki. Dzięki cennym radom, wskazówkom uczestnicy szkolenia będą mogli wdrażać to w swojej działalności. – powiedział Andrzej Leusz, uczestnik szkolenia z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Uczestnicy byli również podzielni na mniejsze grupy, w których wypracowywali koncepcje ciekawych wydarzeń dla miasta. Pomysły części zespołów będą mieli szansę na realizację, dzięki wsparciu wiosennego etapu programu „Miejskie Granty” platformy „Tepłe Misto”.

Wieczór okazał się bardzo dynamiczny a publiczności się podobało.

Zdjęcia: Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up