Już od czterech lat Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku organizuje Forum Młodych Polaków na Ukrainie.

W tym roku na przełomie kwietnia a maja do Stanisławowa na 4 edycję Forum przyjechało ponad 20 osób – uczestników poprzednich spotkań. Był to pierwszy etap 4 edycji. Organizatorzy postanowili trochę zmienić formułę i podzielić forum na dwie części. W pierwszej spotkali się uczestnicy poprzednich edycji, którzy już mieli za sobą pewny bagaż doświadczeń i umiejętności, omówili to, co udało im się zrobić, postawili przed sobą nowe zadania i  cele, a w drugiej części zaangażują nowych uczestników.

- Główną ideą spotkań młodych Polaków, oprócz realizacji projektów, - mówi dyrektor CKPiDE Pani Maria Osidacz, - jest to, aby młodzież sieciowała się między sobą, nawiązywała kontakty i żeby ta polskość na Ukrainie w trochę bardziej widoczny sposób zaczęła funkcjonować wśród, właśnie, młodzieży. Bo jest dużo polskich organizacji, każda z nich działa, każda z nich w poszczególnych miejscowościach jest widoczna, ale platforma FMP ma pokazać ogólną, zbiorową aktywność młodzieży polskiego pochodzenia na całej Ukrainie.

- Dla organizatorów, – dzieli się wrażeniami od spotkań Maria Osidacz, – sama organizacja takich wydarzeń jest cenna. Ale i wzajemna inspiracja, którą organizatorzy zostają obdarzeni przez uczestników a uczestnicy przez organizatorów jest bardzo ważna. Uczą się nowych spojrzeń, innej perspektywy na pewne sprawy, jeżeli chodzi o problemy młodzieży polskiej na Ukrainie a także kreatywności, którą posiadają, dużo fajnych i nowych pomysłów oraz idei.

- Nie mogłem się doczekać tego spotkania, – mówi z zachwytem Nikita Gałka z Kijowa, student, dziennikarz. Uczestniczyłem w 3 Forum Młodych Polaków. Nauczyłem się pracy w zespole. Doświadczenie, które tu otrzymałem, pomaga rozwijać umiejętności liderskie, wpływa na pracę zawodową i na studia. Do tej pory tylko uczyłem się języka i poznawałem kulturę.

- Сhoć i razem zebrali się przedstawiciele środowisk polskich z różnych miast ukraińskich, to często pracują w grupach mieszanych. To jest jedno z zadań tego typu spotkań, – mówi uczestniczka z Energodaru Natalia Kostuszewicz. - Forum łączy, rozwija, daje możliwość poznawać innych ludzi. W swoim środowisku już znamy się, a w grupie mieszanej poznajemy jeden drugiego od zera, nie możemy wiedzieć, kto co potrafi. Forum daje nam przede wszystkim wiarę w to, że potrafimy, że możemy przejść od nieśmiałych pomysłów do konkretnej realizacji, że potrafimy pracować w grupach, komunikować się ze sobą, że jesteśmy wspólnotą na całej Ukrainie, organizacjami, które łączy wspólna idea. – mówi Natalia Kostuszewicz. - Dostajemy tu taki łyk inspiracji, który przekazujemy do swoich miast, co jest też bardzo ważne.

Głównym tematem pierwszej części 4 FMP były bariery, które noszą w sobie ludzie, nie będąc czasami w stanie powiedzieć o nich na głos. Bardzo dużo przy takich rozmowach zależy od trenerów.

- Mogę zaznaczyć wzrost zaangażowania uczestników i to, że idea Forum żyje w tych młodych ludziach, i że chcą to przekazywać w swoim środowisku dalej, chcą angażować więcej ludzi, – mówi trener Natalia Dębczyńska, która a propos też zaczynała jako uczestniczka szkoleń dla młodzieży polskiej we Lwowie. Zainteresowana metodami, stosowanymi przez trenerów, postanowiła pracować w tym zakresie. - Te projekty dają i pewność siebie, i otwartość na współpracę z innymi. Byli tacy, którym się udało zaangażować innych ludzi do realizacji projektów. Oczywiście to zaowocuje i w pracy zawodowej, i w życiu osobistym. I ten rozwój jest niekończący się. To jest stała praca nad sobą, stały rozwój. Niezwykle wiele nowej wiedzy i inspiracji dostajemy od uczestników. Jako trenerzy również uczymy się od nich. Młodzież jest niezwykle rozwinięta i niezwykle ciekawie postrzega świat, – podkreśla Natalia Dębczyńska.

Trenerzy też mówią, że rok rocznie poziom uczestników Forum Młodych Polaków na Ukrainie rośnie, rośnie też ich zaangażowanie w Forum.

Projekty, realizowane przez uczestników po ich powrocie do domu są ważne, bo mają efekt indywidualny – każdy potrafi coś zrobić, pokonać jakieś bariery w przekonaniach o samych sobie, co jest milowym krokiem w rozwoju osobistym każdego człowieka. Osoba, realizująca projekt, otrzymuje feedback od tych, dla kogo pracuje. Feedback staje się paliwem do kolejnej działalności i dalszego doskonalenia się. Generowanie pomysłów dla projektów jest wglądem w to, czego potrzebują sami uczestnicy, ale to nie jest nigdy oderwane od kontekstu. Po zakończeniu tych projektów każdy z uczestników może uczestniczyć w innych projektach poza ramami własnych.

Na przykład wspomniana wcześniej Natalia Kostuszewicz mówi, że efektem jednego z takich projektów, realizowanych w ramach Forum Młodych Polaków, było zakupienie polskich książek dla Głównej Biblioteki i jej filii w  Energodarze, dla wszystkich mieszkańców, w tym polskiego pochodzenia.

- Środki na realizację projektów, – mówi konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, – jest to paliwo dla zmobilizowania uczestników do działania poprzez udzielanie im mikrograntów na realizację mini projektów.

- Forum to budowa czegoś nowego z osób, które są zainteresowane, które chcą trochę zmienić oblicze swoich małych społeczeństw na terenie całej Ukrainy. Na przełomie roku 2017-2018 odbyło się około 15 wydarzeń, które zrealizowali samodzielnie uczestnicy Forum Młodych Polaków. To pokazuje, że mamy osoby, którym się chce. Uczą się rzemiosła bycia i pracowania w organizacji pozarządowej, pracowania na rzecz innych w charakterze społecznym, a kolejnym etapem będzie pomoc im w znalezieniu środków na działalność. I rola Konsulatu będzie taka, żeby pomóc im te środki znaleźć, powiadomić inne placówki konsularne, których mamy pięć na Ukrainie, żeby życzliwie przyglądały się aktywnościom tych młodych ludzi, żeby ten entuzjazm, ta energia budowana w Stanisławowie, w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego nie poszła na marne. To jest w skali Ukrainy unikatowy projekt, gdzie młodzież zjeżdża się do CKPiDE, żaden inny podmiot na Ukrainie nie organizuje w ten sposób projektów dla młodych działaczy pochodzenia polskiego czy mniejszości polskiej na Ukrainie, – podsumował Pan Rafał Kocot.

Kolejny dzień Forum był niezwykły. Uczestnicy mieli wycieczkę w góry. Idea polegała na tym, żeby młodzież mogła zreflektować i przemyśleć omawiane na szkoleniach sprawy, puścić ich w świat, a także lepiej się zintegrować. Była to rozrywka, ale o głębszym zagadnieniu. Forumowiczanie wzięli również udział we mszy świętej polowej, którą odprawił o. Paweł Odój OFMConv, proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie. Młodzi Polacy zostali też częścią innego projektu, organizowanego przez Konsulat Generalny RP we Lwowie „Otwarcie sezonu turystycznego w Karpatach Wschodnich”.

Drugą część 4 edycji Forum Młodych Polaków na Ukrainie zaplanowano przeprowadzić w październiku bieżącego roku. Organizatorzy oraz uczestnicy dotychczasowych edycji zamierzają, aby Forum wyszło na wyższy poziom i co roku odbywało się w innym mieście.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Włodzimierz Harmatiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up