W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotował jubileuszowy projekt pod nazwą „Sto Bibliotek na Stulecie”. Wśród 100 placówek bibliotecznych na świecie znalazła się również Biblioteka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Projekt polegał na wzbogaceniu polskich bibliotek za granicą bibliotecznym zestawem wspaniałych książek, encyklopedii i słowników. W zestawie przekazanym z MSZ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie znalazła się współczesna literatura młodzieżowa, baśnie, legendy polskie, lektury szkolne, jak również poetyckie utwory polskich klasyków: Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Aleksandra Fredry, Ignacego Kasickiego, które towarzyszyły wielu pokoleniom Polaków.

- Cieszę się, że w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) funkcjonuje biblioteka z tak bogatym polskim księgozbiorem. Ufam, że przekazane do Państwa biblioteki książki oraz inne pomoce dydaktyczne urozmaicą najmłodszym polską edukację, a nauczycielom pozwolą z pasją dalej rozbudzać zainteresowanie polską literaturą i nauką o Polsce, – powiedział Rafał Wolski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, podczas przekazania bibliotece CKPiDE materiałów edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że znane, wzruszające wiersze, logopedyczne rymowanki i leksykon młodego erudyty pomogą najmłodszym z humorem przejść przez trud nauki poprawnej polszczyzny.

- W imieniu całego zespołu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pana Konsula Generalnego za przekazane książki, leksykony i słowniki, które pomogą czytelnikom naszej biblioteki poznawać historię, tradycje kulturowe i kulinarne, dzisiejsze i dawne zwyczaje, – powiedział Andrzej Leusz, koordynator projektów CKPiDE.

Do uczestników projektu „Sto Bibliotek na Stulecie” został skierowany list, który odczytano podczas spotkania w bibliotece Centrum i złożono na ręce Salomei Pletenickiej, która kieruje całokształtem działalności biblioteki.

„Znajomość języka polskiego jest jedną z podstaw utrzymania świadomości narodowej. Język ojczysty jest nie tylko nośnikiem tradycji, kultury, lecz również narzędziem otwierającym dostęp do jej zasobów oraz do poszerzania wiedzy o Polsce współczesnej. Liczę, że przekazane Państwu pozycje przyczynią się do poszerzania horyzontów, a także pozwolą uwrażliwić na piękno polskiej literatury i historii młodych Polaków.” – czytamy w liście od Huberta Czerniuka, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, organizatora akcji.

Jesteśmy zaszczyceni i bardzo wdzięczni za wyróżnienie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przez DWPPG Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zainteresowanych polską literaturą zapraszamy do odwiedzenia biblioteki CKPiDE i skorzystania z oferty. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Tekst: Robert Kubisz

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up