W Iwano-Frankiwsku 20 lutego 2019 roku została podpisana deklaracja współpracy w zakresie współdziałania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania Polsko-Ukraińskiej Szkoły Ratownictwa Górskiego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Iwano-Frankiwską Obwodową Administracją Państwową.

– W 2019 roku w ramach programu polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej był opracowany wspólny projekt pomiędzy Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim i zakarpackim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupą Bieszczadzką GOPR. Projekt ma celu przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń z zakresu ratowania osób z wody, w górach, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, i to jest bardzo ważne – podkreślił podczas spotkania przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleh Honczaruk. – Obecnie wniosek jest rozpatrywany przez komisję konkursową Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pokładamy nadzieję, że nasze propozycje zostały dobrze przedstawione i będą pozytywnie rozpatrzone – dodał przewodniczący Honczaruk.

Szkoła Ratownictwa Górskiego powstaje w Międzynarodowej Stacji Naukowej „Obserwatorium” Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan (pasmo Czarnohory w Karpatach).

– Chcemy rozwijać naszą współpracę w obszarze budowy ratownictwa górskiego w Karpatach – mówił Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego. – Do tej pory realizowaliśmy trzy projekty z polskiej pomocy rozwojowej, które wspierały ten obszar, ale nie chcemy na tym poprzestać. Wiemy o tym, że tutaj potrzeby są bardzo duże, a traktujemy też turystykę jako bardzo ważną część rozwoju gospodarczego w regionie – dodał marszałek Podkarpacia.

Deklaracja ma na celu zwiększenie kompetencji ratowników górskich, organizacji szkoleń z zakresu działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym, a także wspólnych ćwiczeń ratowników z Grupy Bieszczadzkiej GOPR i Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim.

– Tworzenie zaplecza czy bazy ratowniczej, opartej na wspólnym doświadczeniu jest jak najbardziej zasadne. Przeniesie się na to, że te osoby, które będą w górach, będą się czuły bezpieczniej – podkreśla Krzysztof Szczurek, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. – Organizacja wspólnych szkoleń przynosi też obopólną korzyść. Możemy przekazywać tę wiedzę, to doświadczenie, które zdobywamy, czy zdobyliśmy przez te lata w Grupie Bieszczadzkiej czy w ogóle w polskim Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – mówił Pan Szczurek.

Deklaracja przedmiotowa w językach polskim i ukraińskim została podpisana po stronie polskiej przez marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztofa Szczurka, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jana Malickiego, a po stronie ukraińskiej przez przewodniczącego Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleha Honczaruka, naczelnika Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim Wołodymyra Czerneckiego oraz rektora Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka Ihora Cependę.

– Koncepcja, którą zaproponowaliśmy, polega na stworzeniu tak zwanego transformatora: połączy on nowoczesne centrum badawcze z bazą szkoleniową specjalistów ds. operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Realizacja projektu opiera się na wcześniej zawartych umowach między Uniwersytetem a Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim. Na ich podstawie od września 2017 roku w pomieszczeniu Międzynarodowej Stacji Naukowej „Obserwatorium” 24/7 funkcjonuje Jawirnicki Ratowniczo-Poszukiwawczy Oddział Górskiej Ratowniczo-Poszukiwawczej Służby, która wchodzi w skład Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej, oddziału w Iwano-Frankiwsku. Partnerem projektu jest również Uniwersytet Warszawski i Grupa Bieszczadzka GOPR – powiedział Ihor Cependa, rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka. – Dzięki temu projektowi planujemy zainstalować nowoczesny sprzęt meteorologiczny, zakupić elementy pomocnicze i nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych na dużych wysokościach. Poza tym regularnie będą prowadzone wspólne szkolenia i nauka. Cześć środków zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń w ramach zadań projektowych. Mam też nadzieję, że wkrótce rozwiążemy kwestie prawne dotyczące koordynacji wszystkich służb, aby móc prowadzić wspólne działania ratownicze w regionie – dodał Ihor Cependa.

W ramach wizyty do Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) delegacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odwiedziła również Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdzie spotkała się m.in. z dyrekcją Centrum. Gościom towarzyszyła Katarzyna Sołek, zastępca konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Dyrektor CKPiDE Maria Osidacz zaprezentowała bieżącą działalność placówki i przedstawiła dalsze plany. Witalij Czaszczin, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” przybliżył zebranym historię Czarnego Lasu, miejsca, w którym spoczywa kwiat polskiej inteligencji Stanisławowa a Renata Klęczańska, nauczyciel języka polskiego, skierowana do pracy na Ukrainę przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podziękowała marszałkowi za pomoc w wyposażeniu gabinetu języka polskiego i literatury w szkole nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania.

Pan marszałek zadeklarował ze swojej strony pomoc i wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz promocji Polski, jej kultury, nauki i języka a do biblioteki Centrum, przekazał książki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe.

– Dom Polski w Stanisławowie jest bardzo dobrze prowadzony. Ma naprawdę bardzo dużo aktywności, które docierają do ludzi młodych, docierają też do studentów, do ludzi starszych. I to oczywiście świadczy dobrze o naszej kulturze polskiej, świadczy dobrze o tym, że możemy po prostu tą kulturę przenosić też na poziom mieszkańców Ukrainy. To jest dobry początek naszej współpracy, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy – powiedział po spotkaniu z przedstawicielami środowiska polskiego Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego.

Tekst: Robert Kubisz

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Włodzimierz Harmatiuk, Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up