Miejsca Pamięci Narodowej (MPN) – to ślady historii, przedstawione w obliczu cmentarzy, grobów, pomników, krzyży czy innych obiektów, upamiętniających postaci lub wydarzenia z życia poszczególnych narodów. Dzięki MPN możemy lepiej poznać naszą przeszłość i uczcić pamięć bohaterów lub ważnych wydarzeń historycznych.

MPN-y – to też ważny element naszej przeszłości, więc musimy o nie dbać, szanować i pamiętać. Ważność szanowania swojej historii podkreślają słowa twórcy polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Do akcji ratowania śladów przeszłości zaktywizowała się grupa młodzieży z Częstochowy, która w końcu marca 2019 roku odbyła tygodniową wizytę na Ukrainie. W trakcie swojego pobytu młodzież klas mundurowych z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie przez dwa dni porządkowała cmentarz w Rohatynie, a w szczególności – mogiły-pomnika żołnierzy polskich, poległych w latach 1919-1920.

W wyniku przeprowadzonych prac groby zostały uporządkowane i oczyszczone, a napisy na pomnikach odnowione. Uczniowie wraz z opiekunami również szczególną wagę przywiązali do miejsc spoczynku Polaków zasłużonych dla Rohatyna, m.in. burmistrza, przedwojennych urzędników, powstańców styczniowych oraz przedstawicieli lokalnej elity.

 Chcemy zrobić trochę roboty patriotycznej. Tutaj, na miejskim cmentarzu są polskie groby, które chcielibyśmy uporządkować. Nasza akcja odbywa się wyłącznie za zgodą władz miasta Rohatyna. Władze też trzeba szanować. Chcieliśmy poprawić pomnik polskich żołnierzy, ale w ciągu jednego dnia nam się nie uda, ponieważ to wymaga bardziej technicznej działalności – powiedział Adam Kiwacki, prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie.

Po ukończeniu prac na cmentarzu odbyła się uroczystość, podczas której został odczytany Apel Pamięci. W wydarzeniu udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie Rafał Piotrowski, prezes częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Adam Kiwacki, pracownik katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Adam Kurus, komendant Korpusu Kadetów w Częstochowie mjr Krzysztof Ciupisa, przedstawicield lokalnych władz, szkół oraz muzeów.

W ramach pobytu w rejonie rohatyńskim delegacja z Częstohowy miała okazję spotkać się z władzami lokalnymi i omówić plany współpracy między Rohatyniem i Częstochową.

– Mer Rohatyna Serhij Nasałyk zgodził się na to, że polska strona przygotuje projekt odnowienia symbolu upamiętniającego żołnierzy polskich i znajdzie na to środki, gdyż trzeba przeprowadzić poważne renowacyjne działania, aby chociaż kilka lat do tego pytania nie wracać – dodał Adam Kiwacki.

Na spotkaniu w Radzie Miasta Rohatyna goście również rozmawiali z ministrem energetyki Ukrainy Ihorem Nasałykiem, który przejazdem w celach służbowych odwiedził miasto rodzinne.

Dla uczestników akcji sprzątania cmentarza w Rohatyniu zorganizowano także dodatkowy program kulturalny. Młodzież miała okazję zwiedzić ważne i ciekawe miejsca związane z historią Polski. W towarzystwie przewodnika i krajoznawcy z Iwano-Frankiwska grupa odwiedziła Kamieniec Podolski, Chocim i Lwów.

Inicjatorem wyjazdu grupy polskiej młodzieży na Ukrainę był Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie oraz częstochowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: rohatyncity.if.ua, ipn.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up