„Ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami”.

Te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II w 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta została uchwalona za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez Sejm Czteroletni i miała regulować ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

– Dzień Konstytucji 3 Maja. Przypomina się od razu rok 1791, kiedy jedną z ogromnych reform, w czasach, kiedy dochodziło do rozbiorów Polski, stało się powołanie Konstytucji 3 Maja. Było to coś niesamowitego, nieprzeciętnego. Pierwsza konstytucja w Europie, druga konstytucja na świecie po Stanach Zjednoczonych. I to właśnie my, Polacy, możemy być z tego tylko dumni – powiedziała Renata Klęczańska, nauczycielka języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz szkole nr 3, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Konstytucja 3 Maja została uznana za święto państwowe w 1919 roku. Po 1946 władze komunistyczne zabroniły publiczne obchody tego święta, a nieprzestrzeganie zakazu było tłumione przez milicję. Od 1990 roku Święto Narodowe Trzeciego Maja wróciło do kalendarza jako święto państwowe i co roku jest uroczyście obchodzone na całym świecie.

W Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) społeczność polska zgromadziła się by uczcić tę uroczystość. Z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w mieście odbyło się szereg wydarzeń.

Już tradycyjnie obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Władysław Iwaszczak. Polacy Stanisławowa modlili się w intencji Ojczyzny zanosząc do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prośby o dalszy rozwój i pomyślność Polski.

Na zakończenie liturgii parafianie wraz z gośćmi z Polski odśpiewali pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”.

Kolejnym punktem obchodów Święta Konstytucji 3 Maja było składanie kwiatów pod pomnikiem słynnego polskiego poety, wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” zebrani przedstawiciele środowiska polskiego, prezesi polskich organizacji oraz uczniowie szkoły nr 3 złożyli kwiaty.

– Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność za to, że już od kilku lat, regularnie, 3 Maja jest nas co raz więcej pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Jak kiedyś wszelkie manifestacje, wszelkie uroczystości odbywały się właśnie w tym miejscu. Cieszę się, że ta tradycja jest kultywowana, że się zbieramy, że chcemy być razem i, że pokazujemy, że w Iwano-Frankiwsku wciąż najpiękniejszy jest Stanisławów – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

W dniu 3 maja w Iwano-Frankiwsku można było spotkać wiele grup w Polski. Większość podróżujących zwiedzała tereny Kresów Wschodnich i podziwiała uroki Lwowa, Krzemieńca, Kamieńca Podolskiego i Stanisławowa. Część z nich dołączyła do obchodów.

– Przyjechaliśmy tu z żoną z Nowego Targu. Na Kresach byliśmy już kilkanaście razy, ale w Stanisławowie jesteśmy po raz pierwszy – powiedział Ludwik Kuzior. – Stoimy pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Jest tutaj bardzo dużo biało-czerwonych flag. Cieszymy się, że to święto jest tu obchodzone i czczone. Chcemy wspólnie z Wami tu być – dodał Pan Kuzior.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości udali się do Centrum Kultury Polskiej, aby wspólnie obejrzeć transmisję obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja z Warszawy. Po wysłuchaniu przemówienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zebranym na sali gościom został zaprezentowany koncert świąteczny w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Tekst: Danuta Stefanko

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up