W XXI wieku – wieku rozwoju techniki – co raz częściej telefony, tablety, e-booki, laptopy, zastępują książki, kolorowanki, zabawki, gry planszowe oraz inne rzeczy materialne. Czy to jest dobre? Trudno powiedzieć. Często różne urządzenia techniczne...

Uczniowie języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) wspólnie świętowali ostatnią sobotę karnawału. Razem uczyli się tańczyć poloneza oraz innych tańców tradycyjnych. Szczególne...

Lwowska dziennikarka Beata Kost po raz pierwszy przyjechała do Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) ponad 10 lat temu. Z tym miastem ściśle związana jest historia rodziny Pani Beaty. Może dlatego zafascynowała się Stanisławowem. Tutaj przez jakiś...

W Iwano-Frankiwsku 20 lutego 2019 roku została podpisana deklaracja współpracy w zakresie współdziałania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania Polsko-Ukraińskiej Szkoły Ratownictwa Górskiego pomiędzy...

W ostatnich latach aktywny rozwój społeczeństwa obywatelskiego i jego integralnej części – organizacji pozarządowych – znacznie się polepszył. Udział Ukraińców w życiu publicznym, zaufanie do instytucji trzeciego sektora...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up