Układ państwowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów był jednym z najbardziej progresywnych w ówczesnej Europie Środkowej. Podobny miały chyba Brytania i Wenecja. Państwo miało króla, który jednak nie był władcą absolutnym chociażby z tego...

Zakończył się pierwszy miesiąc jesieni, a wraz z nim zajęcia dla dzieci 2 klas z polskim językiem nauczania pod tytułem „Dla tych, kto lubi czytać”. Podczas września w bibliotece Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku...

Nie można tworzyć przyszłości bez wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Dotyczy to szczególnie praw człowieka, które wielokrotnie łamano w naszej historii. Dlatego, aby poznać, jakie prawa ma każdy z nas...

W Iwano-Frankiwsku, Lwowie i Kijowie, w ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Komitetu Ukraina – Unia Europejska (UE). W dawnym Stanisławowie to było już ósme posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia...

Dialog między Polską i Ukrainą musi być utrzymany mimo sporów wokół wspólnej, trudnej historii – powiedzieli uczestnicy XI Polsko-Ukraińskiego Spotkania „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, odbywającego się w Jaremczu w ukraińskich...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up