URBACT II (Program sieci rozwoju miejskiego) jest programem w zakresie wspólnotowej pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętym celem „Europejska współpraca terytorialna”, we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii.

W dniu 2 października 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła URBACT II 2007-2013, program europejskiej współpracy terytorialnej obejmujący całą Unię Europejską oraz Norwegię i Szwajcarię.

Celem programu jest promowanie współpracy w dziedzinie rozwoju miast i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi. Całkowity budżet programu wynosi około 68 mln euro. Pomoc wspólnotowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 53 mln euro, co stanowi ok. 12% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych dla programów obejmujących współpracę międzyregionalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” polityki spójności na lata 2007-2013.

Źródło: www.ec.europa.eu

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up