20 grudnia 2007 roku Komisja Europejska przyjęła Transnarodowy Program Współpracy „Europa Południowo-Wschodnia” na lata 2007-2013. Program zawierał wsparcie krajów Wspólnoty dla regionów w 16 państwach członkowskich, państwach kandydujących, potencjalnych państwach kandydujących oraz w „państwach trzecich”.

Dla 14 państw obszarem działań jest terytorium całego państwa, odpowiednio dla Albanii, Austrii, Bośni i Herzegowiny, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, Grecji, Węgier, Serbii, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii i Mołdawii.

Tylko w dwóch krajach objęty obszar działań to wybrane regiony: we Włoszech te regiony to: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Wenecja-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, a na Ukrainie: obwód czerniowiecki, iwano-frankiwski, zakarpacki i odeski.

W sumie, ten obszar reprezentuje 200 milionów mieszkańców. Całkowity budżet programu wynosi 245 mln euro a pomoc Wspólnoty poprzez Fundusz Europejskiego Rozwoju Regionalnego składa się łącznie na sumę 206 mln euro.

Źródło: www.ec.europa.eu

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up