Perspektywa finansowa

Składa się z trzech typów programów: transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych na lata 2014-2020. Proces ten jest realizowany w oparciu o regulacje tworzone na poziomie UE i angażuje wielu partnerów, w tym przedstawicieli polskich regionów.

Europejska współpraca terytorialna składa się z trzech typy programów operacyjnych:

1. Współpraca transgraniczna, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych;

2. Współpraca transnarodowa, ukierunkowana na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego;

3. Współpraca międzyregionalna, umożliwiająca wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

Źródło: www.ewt.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up