Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Edukacji dla Demokracji Administracja programu ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azejbardżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku Akademickim 2015/2016.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykrztałcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja proramu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

W programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

Szczegłóły dotyczące kryteriów naboru można znaleść na stronie www.kirkland.edu.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up