Przedstawiamy program międzynarodowej konferencji naukowej „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-1945. Wojna – Okupacja – „Wyzwolenie”, która odbędzie się w Iwano-Frankiwsku w dniach 6-8 września 2019 roku.

6 września 2019 (piątek) 

09.00-10.00Rejestracja uczestników i gości konferencji (czytelnia imienia profesora Bohdana Hawryłyszyna, Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka, ul. Szewczenki 57)

10.00-13.00Sesja plenarna (czytelnia imienia profesora Bohdana Hawryłyszyna, Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka)

13.00-14.00 – Przerwa obiadowa

14.00-17.00Sesje tematyczne

18.00-19.00Prezentacja książki autorstwa Ljiubowi Sołowky i Switłany Oryszko „150 ze 150 tysięcy… Zagłada Żydów Przykarpackich jako element etnograficznej i demograficznej katastrofy w Galicji Wschodniej” (Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, ul. Strzelców Siczowych 56)


7 września 2019 (sobota)

10.00-13.00Sesje tematyczne

13.00-14.00 – Przerwa na obiad 

14.00-18.00Sesje tematyczne

18.15-19.00Podsumowanie i zakończenie konferencji

(Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, ul. Strzelców Siczowych 56)


8 września 2019 (niedziela)

08.00-19.00 – Program kulturalno-historyczny


ZASADY

Prezentacja referatów na posiedzeniu plenarnym – 20 min.

Prezentacja referatów na sesjach tematycznych – 10 min.

Wystąpienia w dyskusji/omówieniu referatów – 3 min.


Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

+38(097)843-27-98, +38(096)696-04-44


PIĄTEK, 6 września 2019

SESJA PLENARNA

Czytelnia im. prof. Bohdana Hawryłyszyna
Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka
Szewczenki 57 (wejście od ul. Czornowoła)

(07.09.2018, 10.00-13.00)

POWITANIE UCZESTNIKÓW

 1. Валентина Якубів, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
 2. Maria Osidaczdyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
 3. Wystąpienie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego 

REFERATY

 1. nadzw. dr hab. Jerzy Hickiewicz, Politechnika Opolska, Inteligenzaktion w Stanisławowie
 2. проф. Ганна Карась, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Культурно-мистецьке життя українців Станиславова та Станиславівщини періоду Другої світової війни
 3. zw. dr hab. Aleksander Smoliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11. Karpacka Dywizja Piechoty w kampanii jesiennej 1939 r.
 4. проф. Василь Гулай, Національний університет «Львівська політехніка», Від Станиславівського воєводства до Станіславської області: інституційно-процедурні механізми інкорпорації до складу Української РСР (1939–1941 рр.)

Sekcja I: Wojna

moderatorzy: к.і.н. Любомира Федунишин, dr Adam Ostanek

Czytelnia im. prof. Bohdana Hawryłyszyna
Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka
Szewczenki 57 (wejście od ul. Czornowoła)

(06.09.2019, 14.00-18.00)

 1. dr Adam Ostanek, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, „Wojna nerwów” czyli rzecz o nastrojach społecznych i widmie konfliktu polsko-niemieckiego na łamach „Kuriera Stanisławowskiego” (marzec – sierpień 1939 r.)
 2. mgr Joanna Szwajca, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stanisławów w „okowach drożyzny” przed wrześniem 1939
 3. військовий історик Ярема Кваснюк, завідувач філії Національного військово-історичного музею України – музею «Герої Дніпра», Гарнізон Станиславова перед Другою світовою війною
 4. dr Paweł Pulik, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Żydzi w województwie stanisławowskim wobec zagrożenia wojennego i wojny 1939 roku
 5. nadzw. dr hab. Maciej Franz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Garnizon stanisławowski we wrześniu 1939 roku
 6. dr Mariusz Kardas, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Działalność polskiego podziemia niepodległościowego na terenie Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej w okresie II wojny światowej
 7. к.і.н. Ігор Дрогобицький, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Діяльність польського підпілля як чинник формування та розвитку структур Української Народної Самооборони у межах Станіславівщини (друга половина 1943 р.)
 8. к.і.н. Любомира Федунишин, Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Визвольна боротьба УПА на Станиславівщині
 9. кандидат політичних наук Богдан Максимець, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Василь Стрільців у молодіжних структурах ОУН Станиславова під час Другої світової війни
 10. майор ЗСУ Роман Романів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Повстання у часі війни: збройні виступи українського та польського національно-визвольних рухів супроти окупаційних режимів у 1939 та 1944 рр. в порівнянні
 11. prof. nadzw. dr hab. Piotr Semków, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Od Stanisławowa do Warszawy – „najkrótsza drogaStanisława Sosabowskiego
 12. кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Джус, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Студенти закладів освіти української діаспори – воїни Армії УНР, уродженці Станиславівщини
 13. магістр, аспірант Роман Тарасевич, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Відносини між радянським режимом і польським населенням на Станиславщині у 1944–1946 рр.

Prezentacja książki

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Strzelców Siczowych 56

(06.09.2018, 18.00-19.00) 

autorzy Liubow Sołowka i Switłana Oryszko
„150 ze 150 tysięcy… Zagłada Żydów Przykarpackich jako element etnograficznej i demograficznej katastrofy w Galicji Wschodniej”


SOBOTA, września 2019

Sekcja II: Okupacja

moderatorzy: кандидат філологічних наук, доцент Олена Пелехата, dr Mariusz Kardas

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Strzelców Siczowych 56

(07.09.2019, 10.00-13.00) 

 1. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, „Cała Polska to jedna stanica graniczna…”. Wychowanie patriotyczne na łamach „Kuriera Stanisławowskiego” z 1939 r.
 2. dr Grzegorz Jasiński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Stanisławów pod sowiecką okupacją w latach 1939–1941
 3. к.і.н., доцент Оксана Дрогобицька, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Радянізація Станиславівщини очима сучасників (1939–1941)
 4. dr Olga Ciwkacz, Towarzystwo Kultury Polskiej im. Franciszka Karpinskiego, m. Iwano-Frankiwsk, Stanislaw Vincenz w „przyjaznych” ramionach władzy radzieckiej (1939–1940)
 5. dr Ewa Kowalska, Instytut Pamięci Narodowej, Przymusowe przemieszczenia mieszkańców Stanisławowa w latach 1940–1941 i jej losy do 1946 roku
 6. кандидат педагогічних наук, доцент Богдан Мисак, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Виховання учнівської молоді на прикладі героїзму населення Західної України у Другій світовій війні
 7. кандидат філологічних наук, доцент Олена Пелехата, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Конструювання самоіденти-фікаціі людини в період окупації у рекламних текстах україномовної газети «Станиславівське Слово» в 1942–1944 роках
 8. к.і.н., доцент Степан Кобута, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Професійна і громадська діяльність українських адвокатів Станиславівщини під час Другої світової війни (1939–1945)
 9. к.і.н. Андрій Випасняк, викладач вищої категорії Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, Станиславівська єпархія УГКЦ у час Другої світової війни: особливості соціальних маніпуляцій окупаційних режимів
 10. аспірант Олег Олійник, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Діяльність Червоного Хреста на території Прикарпаття в період нацистської окупації
 11. кандидат політичних наук, доцент Лариса Кобута, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Василь Пашницький (1903–1941): трагічна доля станиславівського інтелігента
 12. lek. med. Leon Orzeł, Narodowy Związek Krajoznawców Ukrainy, Ks. Michał Kucab męczennik za wiarę
 13. mgr Jarosław Krasnodębski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stanisławów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień Polaków

Sekcja III: „Wyzwolenie”

moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Piotr Semków, к.і.н. Євгеній Самборський 

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Strzelców Siczowych 56 

(07.09.2019, 14.00-19.00)

 1. проф. Віолетта Дутчак, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Бандурне мистецтво Галичини 1939–1945 рр.: засади становлення, напрями розвитку, персоналії
 2. проф. Мирон Черепанин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Аматорський музичний рух на теренах Галичини періоду німецької окупації (1941–1944)
 3. aсистент Віра Прокоп’як, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Діяльність українських професійних театрів Станіславщини періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.)
 4. магістр Роман Лаврентій, Львівський національний університет імені Івана Франка, Театральна Станиславівщина 1939–1944 рр. крізь призму особистих доль українських акторів (І. Когутяк, О. Яковлів, Ю. Кононів, К. Кемпе та ін.)
 5. кандидат філологічних наук, доцент Світлана Кобута, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Literary face of Stanislaviv between 1939–1945
 6. к.і.н., директор Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Петро Гаврилишин, к.і.н., науковий співробітник музею «Герої Дніпра» – філії (м. Івано-Франківськ) Національного військово-історичного музею України Роман ЧорненькийДепортація польського населення Станіслава (1945–1946 рр.)
 7. к.і.н. Євгеній Самборський, Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, Джерела до вивчення радянської політики щодо поляків Станіславської області у 1944–1946 рр.
 8. dr Piotr Olechowski, Instytut Pamięci Narodowej, Z dziejów polskiego podziemia. Proces karny Józefa Źrałko-Zabokrzeckiego – „wojewody stanisławowskiego” 1945–1946
 9. prof. zw. dr hab. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski, Kresy Wschodnie myśli polskiej emigracji politycznej
 10. к.і.н., доцент, завідувач кафедри історіографії та джерелознавства ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Олександр Марущенко, Сучасний вітчизняний дискурс українсько-польських відносин в роки Другої світової війни
 11. кандидат мистецтвознавства, доцент Надія Бабій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Руйнація власних гуманістичних ідеалів прикарпатських «академіків» між тоталітарними режимами та повернення із забуття наприкінці ХХ ст.
 12. mgr Rafał Michliński, Instytut Pamięci Narodowej, Kuty nad Czeremoszem – „Stolica polskich Ormian”. Obraz wielokulturowego miasta w latach 1939–1945
 13. кандидат мистецтвознавства, доцент Ірина Дундяк, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Церковне малярство Станіславівщини 40-50-их років ХХ ст.: історико-культурний контекст
 14. mgr inż. Witalij Czaszczin, Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku, Cmentarz w Czarnym Lesie – historia powstania

NIEDZIELA, września 2019 

(08.09.2019, 08.00-19.00)

08.00 – Wyjazd zainteresowanych uczestników konferencji z Iwano-Frankiwska do Kut (rejon kosowski), ul. Strzelców Siczowych 56

11.00-14.00 – Wycieczka po Kutach nad Czeremoszem (świątynie, cmentarz, zabytki)

14.30 – Wyjazd w stronę Iwano-Frankiwska. W drodze powrotnej obiad w Kosowie

19.00 – Planowany przyjazd do Iwano-Frankiwska 

Zainteresowanych udziałem w programie kulturalno-historycznym prosimy o zgłoszenie się do organizatorów w pierwszym dniu konferencji. Ilość miejsc ograniczona


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu z przyczyn od nich niezależnych


KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY:

Adam Ostanek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Петро Гаврилишин кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Maria Osidacz – dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Валентина Якубів доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Олег Гуцуляк– кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Mariusz Kardas doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Andrzej Leusz – członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Світлана Олейник заступник директора Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника


PROGRAM [pobierz PDF]


Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up