W 2020 roku na Ukrainie ma zakończyć się proces dobrowolnego połączenia ukraińskich wsi, miasteczek i miast w tzw. zrzeszone gromady terytorialne. Rady miejscowe powinny zostać w 100 proc. zrzeszone, a kompetencje miejscowych przedstawicieli administracji centralnej zostaną w pełni i bezpowrotnie przekazane organom samorządu terytorialnego. W zamyśle autorów i zwolenników, wdrażana reforma ma stać się jedną z podstaw budowy nowego państwa ukraińskiego, zrywającego z systemowym dziedzictwem Związku Sowieckiego.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspólnie z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka oraz Uniwersytetem Opolskim zapraszają do udziału w III Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Doświadczenia Polski i Ukrainy w procesie decentralizacji”.

Tegoroczne seminarium zostanie poświęcone tematom procesu zrzeszania się i bieżącego funkcjonowania administracyjnego w nowych jednostkach. Zdaniem organizatorów, doświadczenia Polski w procesie decentralizacyjnym są niezwykle ważne dla Ukrainy.

Seminarium odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2020 roku. Poprzez organizację przedsięwzięcia organizatorzy chcą sprzyjać wymianie pozytywnych praktyk i doświadczeń pomiędzy województwem opolskim i obwodem iwanofrankiwskim, kontynuując wieloletnie dobre relacje partnerskie.


PROGRAM

Czwartek, 16 stycznia 2020 r.

Godz. 11.00 – konferencja prasowa, otwarcie seminarium
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, ul. Strzelców Siczowych 56

Godz. 13.00 – panel dyskusyjny, spotkanie z przedstawicielami zrzeszonych gromad terytorialnych
Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa, ul. Hruszewkiego 21

Godz. 17.00 – wizyta do zrzeszonej gromady terytorialnej w obwodzie iwanofrankiwskim
Broszniów-Osadska zrzeszona gromada terytorialna
 


Piątek, 17 stycznia 2020 r.

Godz. 10.30 – prelekcje, spotkanie z młodzieżą
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (sala nr 205), ul. Czornowoła 1

  1. Dr Ewa Ganowicz, Katedra Studiów Regionalnych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu OpolskiegoDecentralizacja w Polsce;
  2. Dr Bartosz Czepil, Katedra Studiów Regionalnych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu OpolskiegoMechanizmy rozliczania władzy na poziomie lokalnym w Polsce;
  3. Сергій Дерев’янко, доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету ім. Василя СтефаникаЗавершення процесу формування ОТГ в Україні: нормативно-правове забезпечення;
  4. Тетяна Струтинська, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. Василя СтефаникаВзаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органам;
  5. Орест Бойчук, асистент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. Василя СтефаникаРоль університету в проектній діяльності ОТГ.

Wstęp wolny


Organizator: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Wsparcie: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy:

  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  • Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa
  • Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up