Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprasza na prezentację Listów hetmańskich rodu Potockich oraz książki „W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)”.

Spotkanie z autorami: prof. dr hab. Maciejem Franzemdr hab. Adamem Adrianem Ostankiem, prof. WAT, odbędzie się 18 lutego (wtorek) 2020 roku o godz. 18.00 przy ulicy Strzelców Siczowych 56. Prezentacja będzie prowadzona w języku polskim.


Listy hetmańskie rodu Potockich. Tom I-V

Maciej Franz, Piotr Kroll, Karol Kościelniak, Tomasz Ciesielski, Adam Wołoszyn

Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedz na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystania epistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych, a kierowane do najważniejszych osób w państwie, stanowiły i stanowią doskonałe źródło pokazujące mechanizmy rządzenia państwem, kierowania jego armią, naświetlając jednocześnie wszelkie wady i zalety ówczesnej polityki. Podobnie jak listy kierowane od tychże osób do samych hetmanów. Rozproszone w wielu archiwach, znajdujących się na terenie kilku krajów Europy, często nie dość znane, nie były wykorzystywane przez historyków, w sposób na jaki zasługują. Oddawana w ręce Czytelników seria Listów hetmańskich rodu Potockich ma być próba naprawienia tej sytuacji i wprowadzenia do szerokiego obiegu naukowego listów, które jak można mieć nadzieje, są świadkiem swoich czasów i dziś uzyskują ponownie okazje by przemówić.


W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)

Adam Adrian Ostanek

Celem monografii jest ukazanie działań, jakie Wojsko Polskie realizowało w latach 1921-1939 na rzecz bezpieczeństwa w regionie trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej – lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. W pracy dokonano charakterystyki poszczególnych województw w różnych kontekstach (struktura narodowościowa, wyznaniowa, społeczna oraz znaczenie gospodarcze i militarne regionu), a następnie – w ujęciu problemowo-chronologicznym – zilustrowano kierunki realizowanych przez wojsko działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Analizie poddano wpływ armii na politykę wewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowościowych. Wskazano także liczne przykłady zadań Wojska Polskiego wykonywanych w zakresie i w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. Ponadto przybliżono całość aktywności armii wpisującej się w realizację hasła naród pod bronią. Ukazano również kierunki i zakres współpracy z mieszkańcami regionu.


Książki z dedykacją będzie można nabyć po zakończeniu spotkania.


NOTKI BIOGRAFICZNE

Franz Maciej – profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym związany jest przez całe swoje życie naukowe. Historyk dziejów wojskowości XVI-XVII wieku, a także wojen morskich w XX wieku. Od wielu lat intensywnie prowadzący badania naukowe na Ukrainie, obejmujące losy tamtych terytoriów od XVI do XX wieku. Promotor 8 doktorów i ponad 150 magistrów i licencjuszy. Autor blisko 300 opracowań naukowych i popularno-naukowych w tym ponad 20 książek. Stażysta Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Akademii Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie i Instytutu Ukrainoznawstwa we Lwowie.

Ostanek Adam Adrian – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Historyk dziejów II Rzeczypospolitej w takich aspektach, jak historia wojskowości, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki polsko-ukraińskie. Autor niemal 100 opracowań naukowych i popularno-naukowych w tym 5 książek, promotor pomocniczy 1 doktoratu oraz promotor 28 magistrów i licencjatów. Stypendysta londyńskiej fundacji Polonia Aid Foundation Trust oraz stażysta trzech placówek naukowych na Ukrainie. Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. W 2012 roku uhonorowany medalem „Historia-Militaris-Polonica – Za zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce”.


Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up