W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski – Petlura”. Wybór tematu organizatorzy powiązali z przypadającą na 2020 rok 100-tną rocznicą umowy warszawskiej – międzynarodowej umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową, zawartą w kwietniu 1920 roku w Warszawie, zgodnie z którą m.in. Polska udzielała wojskowej pomocy Ukraińcom, walczącym z bolszewicką Rosją.


Pierwsza wojna światowa przyniosła zmiany na mapie Europy, które zostały potwierdzone w traktatach pokojowych. Od jesieni 1919 roku pomiędzy stroną polską, a ukraińską prowadzone były rozmowy, które zostały zwieńczone podpisaniem umowy warszawskiej, początkującej współpracę polityczną i wojskową między obydwoma krajami. Sojusz stwarzał realną szansę na przetrwanie samodzielnego państwa dla narodu ukraińskiego. Postanowienia umowy warszawskiej anulował Traktat Ryski, zawarty pomiędzy Rosją bolszewicką, a Polską, w którym strona polska wycofała uznanie Ukraińskiej Republice Ludowej. Losy wojny z „czerwoną” Rosją były okrutne dla strony ukraińskiej, której niedane było zaistnieć wśród narodów europejskich w granicach własnego suwerennego państwa.

Umowa warszawska jest jednak przykładem pragmatycznego myślenia, które mogło się przełożyć – gdyby nie słabość polityczna, wojskowa, a zwłaszcza gospodarcza odradzającego się państwa polskiego – na współpracę pomiędzy dwoma narodami, stać się płaszczyzną wyjścia do działania dla pokojowego współistnienia.

Organizatorzy konferencji chcą inicjować nowe i kontynuować dotychczas prowadzone badania naukowe, mające upowszechniać wielonarodowościową historię Stanisławowa oraz całego regionu. Obchody stulecia umowy warszawskiej z 1920 roku dają niezbywalną szansę na międzynarodową dyskusję o tym, co przez stulecia łączyło społeczności na obecnej Ziemi Stanisławowskiej (Pokuciu). Może to być pomocne dla tworzenia płaszczyzny współpracy między naszymi narodami w dniu dzisiejszym oraz w przyszłości.


Konferencja odbywać się będzie w dniach 11-12 września 2020 rokuCentrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Dla chętnych będzie możliwy udział on-line. Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, może zajść konieczność przeprowadzania konferencji wyłącznie w trybie on-line. O wszystkich zmianach i wymogach będziemy na bieżąco informować.

Zgłoszenia do udziału oraz tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2020 roku. Prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko autora/ autorów;
  • stopień naukowy, stanowisko;
  • miejsce pracy: instytucja, miejscowość, kraj;
  • dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon);

oraz przesłanie do 17 października 2020 roku tekstu publikacji. Zasady technicznego opracowania tekstu [pobierz]. Języki publikacji: polski, ukraiński lub angielski. Wymagania techniczne są jednakowe dla wszystkich.

Warunkiem opublikowania przesłanych tekstów jest udział w konferencji (osobisty lub on-line) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji naukowych w procesie weryfikacji jakości tekstów.

Uczestnikom spoza Iwano-Frankiwska możemy zapewnić bezpłatne zakwaterowanie w hotelu lub akademiku Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie potrzeby noclegów. Zastrzegamy jednak, że możliwość zapewnienia noclegów uzależniona będzie od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Szczegółowy harmonogram obrad zostanie podany do wiadomości po opracowaniu zgłoszeń.


Organizatorzy:

  • Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Współpraca:

  • Naukowa Biblioteka Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

Projekt współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up