Wspólnie z European Network Remembrance and Solidarity, Centrum Historii Zajezdnia oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką pogranicza, studentów antropologii, dziennikarstwa, etnografii, historii, kulturoznawstwa, socjologii oraz kierunków pokrewnych do udziału w projekcie In Between?. Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie Czech, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Ukrainy w okresie od sierpnia do września 2021 roku.

Projekt jest organizowany od 2016 roku przez Europejską Sieć Pamięci i Solidarności (European Network Remembrance and Solidarity) w formie bezpłatnej szkoły letniej. Program tegorocznej edycji składa się z warsztatów online, wizyty studyjnej oraz konferencji zamykającej projekt. W ramach inicjatywy uczestnicy nauczą się przeprowadzać badania metodą oral history oraz prezentować wyniki swojej pracy za pomocą najnowszych technologii.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca. Proces rekrutacyjny jest dwuetapowy.


Terminy warsztatów i wyjazdów studyjnych dla studentów z Ukrainy:

Warsztaty online: 31 sierpnia i 2 września 2021 r.

Wybrani kandydaci będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych warsztatach online i wykładach na temat kontekstu historycznego regionów. Program warsztatów obejmuje naukę przeprowadzania wywiadów, podstaw fotografii, wykonywania profesjonalnych nagrań i podcastów.

Wizyta studyjna: 4-11 września 2021 r.

Grupa zostanie podzielona na mniejsze zespoły, które wyruszą na spotkanie z przedstawicielami lokalnych społeczności. Podczas wizyty studyjnej zespoły zgromadzą materiały wizualne i nagrania dźwiękowe oraz przygotują podcast dokumentujący przeprowadzone rozmowy.

Uczestnicy zaprezentują wyniki badań na konferencji w Berlinie, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2021 roku. Jeżeli przekraczanie granic okaże się niemożliwe z powodu ograniczeń sanitarnych, zespoły będą pracować osobno i spotykać się online, aby stworzyć podcast, a konferencja może odbyć się online.


Natomiast studenci z Polski mają do wyboru też poniższe regiony badań:

 • pogranicze polsko-słowackie (Nowy Sącz, Gorlice, Krynica) w terminie 27 lipca – 7 sierpnia;
 • pogranicze polsko-ukraińskie (Lubaczów) w terminie 27 lipca – 7 sierpnia;
 • pogranicze polsko-czeskie (Cieszyn) w terminie 4-11 września;
 • pogranicze polsko-niemieckie (Świnoujście) w terminie 4-11 września.

Szczegółowy opis programu i rekrutacji znajduje się na stronie: enrs.eu.

Koszty warsztatów, wyżywienia i noclegów pokrywa organizator. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży do miejsca wizyty studyjnej.


Partnerzy programu:

 • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
 • Kreisau Initiative e.V.
 • Centrum Historii Zajezdnia. Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Wrocław
 • Ústav pamäti národa (Instytut Pamięci Narodowej, Słowacja)
 • Free Range Productions

Partnerzy lokalni:

 • Muzeum Kresów w Lubaczowie
 • Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
 • Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm

Program współfinansowany przez:

 • Program Europeans for Peace
 • Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ)

Partner technologiczny:

 • SONY

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up