29 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbędzie się prezentacja książki Dmytra Antoniuka „Римо-католицькі кляштори в Україні” (w języku polskim: Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie).

Poprzez wydanie tej książki Dmytro Antoniuk (ur. 1976) kontynuuje swoje badania krajoznawcze, które rozpoczął ponad dziesięć lat temu. W swoim dorobku autor ma takie przewodniki jak „Cztery podróże po Żytomierszczyźnie” (2008), „Czternaście podróży po Ziemi Winnickiej” (2009), „Siedem podróży po Ziemi Połtawskiej” (2009), „Ukraina. 101 starożytny pałac i park” (2010), „Ukraina. 101 najciekawszych muzeów” (2010). Dziś te pozycje to już rzadkość.

Dziełem monumentalnym Dmytra Antoniuka są wydane w 2011 i 2012 roku dwa tomy „Zamków i rezydencji polskich”. „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie”, w przeciwieństwie do poprzednich książek, są uzupełnione o listę miejscowości, co ułatwia wyszukiwanie. Ponad osiemset zdjęć zabytków zaprezentowano osobno, są ponumerowane i zaznaczone w bloku tekstowym. Dodatkowym „bonusem” książki jest krótki opis zakonów rzymskokatolickich, który otwiera czytelnikowi zagmatwaną historię zgromadzeń zakonnych i ich licznych gałęzi.

Praca krajoznawcy, dziennikarza i tłumacza Dmytra Antoniuka stanowi dokładne badanie wszystkich klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie, które pojawiły się na jej terytorium przed przyjściem bolszewików do władzy. Aktualny stan tych zabytków historii i architektury jest opisany zarówno w części tekstowej, jak i w oddzielnym bloku, który zawiera ponad osiemset autorskich zdjęć, z których każde posiada podpis i odpowiedni numer. „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie” Dmytra Antoniuka są adresowane zarówno do fachowców, jak i miłośników historii i architektury.

W trakcie wydarzenia można będzie nabyć książkę oraz otrzymać wpis autora. Zapraszamy serdecznie!

Prosimy o zachowywanie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up