W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”. Podejmowany temat ma pozwolić naukowcom polskim i ukraińskim na wspólną dyskusję wokół stanu badań dotyczących Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej prowadzonych w ośrodkach naukowych Polski i Ukrainy. Pragnieniem organizatorów jest wskazanie rzeczywistego stanu badań oraz wytyczenie jasno sprecyzowanych postulatów badawczych w zakresie tych tematów i wątków, które omawiane są zazwyczaj pobocznie lub całkowicie nie doczekały się analiz.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przede wszystkim naukowców z Polski i Ukrainy, którzy badają historię miasta w cezurze czasowej wypływającej z tematu konferencji, tj. od chwili założenia miasta do dnia dzisiejszego. Podstawą dyskusji ma być aspekt współistnienia i współpracy pomiędzy społecznościami (z punktu widzenia religii, polityki, wojskowości, kultury i gospodarki), które ten obszar zamieszkiwały od XVII do końca XX wieku.

Planowany jest – przeniesiony z pandemicznego roku 2020 – panel dyskusyjny, który na zasadach debaty oxfordzkiej pozwoli na wymianę poglądów pomiędzy naukowcami zajmującymi się historią oraz kreatorami współczesnego życia miasta (m.in. włodarze miasta, reprezentanci placówek dyplomatycznych).

Tradycyjnie, jak w latach poprzednich (poza 2020 rokiem), dla uczestników konferencji proponujemy organizację podróży historycznej do kolejnych miejscowości Ziemi Stanisławowskiej, które ważne są w historii obydwu państw i narodów. Ze względu na przypadającą w tym roku 80. rocznicę mordu w Czarnym Lesie pod Stanisławowem przewiduje się, o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą, że delegacja uczestników konferencji złoży kwiaty i zapali znicze pod pomnikiem ofiar zbrodni.


Ideą przewodnią realizacji konferencji jest promocja historii miasta i związanego z nim terenu, w całej jego przestrzeni historycznej w aspekcie współpracy między narodami. Organizatorzy konferencji chcą inicjować nowe i kontynuować dotychczas prowadzone badania naukowe, mające upowszechniać wielonarodowościową historię Stanisławowa oraz całego regionu. Może to być pomocne dla tworzenia płaszczyzny współpracy między naszymi narodami w dniu dzisiejszym oraz w przyszłości.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 10-12 września 2021 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Dla chętnych będzie możliwy udział on-line. Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, może zajść konieczność przeprowadzania konferencji wyłącznie w trybie on-line. O wszystkich zmianach i wymogach będziemy na bieżąco informować.

Ponieważ tematyka projektu jest ogromnie szeroka, organizatorzy podejmą się merytorycznej weryfikacji tematów poszczególnych wystąpień, zbadają zgodność z tematem konferencji oraz podstawowymi jej założeniami. Komitet organizacyjny wspólnie podejmie decyzję o kwalifikacji poszczególnych wystąpień. W zależności od ilości zgłoszeń konferencja podzielona zostanie na sekcje tematyczne.


Zgłoszenia do udziału oraz tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 roku. Prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko autora/ autorów;
  • stopień naukowy, stanowisko;
  • miejsce pracy: instytucja, miejscowość, kraj;
  • dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon);

oraz przesłanie do 30 października 2021 roku tekstu publikacji. Zasady technicznego opracowania tekstu [pobierz]. Języki publikacji: polski, ukraiński lub angielski. Wymagania techniczne są jednakowe dla wszystkich.

Warunkiem opublikowania przesłanych tekstów jest udział w konferencji (osobisty lub on-line) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji naukowych w procesie weryfikacji jakości tekstów.

Uczestnikom spoza Iwano-Frankiwska możemy zapewnić bezpłatne zakwaterowanie w hotelu lub akademiku Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie potrzeby noclegów. Zastrzegamy jednak, że możliwość zapewnienia noclegów uzależniona będzie od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Szczegółowy harmonogram obrad zostanie podany do wiadomości po opracowaniu zgłoszeń.


ORGANIZATORZY:

  • Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

WSPÓŁPRACA:

  • Biblioteka Naukowa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Projekt współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up