Ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich.

Nagrody przyznawane są w dziedzinie historii, ale także innych nauk humanistycznych i społecznych. Dotyczą książek wydanych w Polsce lub na Ukrainie, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Nagroda jest przyznana także za edycję źródłową cennych materiałów archiwalnych.

W ten sposób organizatorzy – Fundacja Wolność i Demokracja – chcą inspirować do badań nad przeszłością i teraźniejszością relacji między Polakami a Ukraińcami. Fundacja pragnie również promować dzieła tych naukowców z Polski i Ukrainy, którzy podejmują tematy dotychczas nie badane lub słabo zbadane, kwestie trudne we wzajemnych relacjach, a także obalają mity utrwalone w obu społeczeństwach oraz służą uświadomieniu wspólnoty historycznych losów obu narodów.

Nabór wniosków zostanie zamknięty 31 sierpnia 2021 r.


Regulamin Nagrody [pobierz PDF]

Kwestionariusz zgłoszeniowy [pobierz DOC]


Nagroda im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowana w ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021” wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up