Po raz pierwszy w mieście o pięknej tradycji wielojęzyczności zapraszamy do wspólnego czytania polskich poetów, bo przecież każdy przekład jest niczym innym jak osobistą lekturą.

W tym roku wśród tekstów, które proponujemy do tłumaczenia, są wiersze Cypriana Norwida, Tadeusza Różewicza, Karola Wojtyły i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Konkurs organizuje Katedra Języków Słowiański Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.


Szczegóły: Noc Tłumaczy


Projekt realizowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie został objęty honorowym patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie


Patronat Medialny:

Kurier Galicyjski | Radio CKPiDE


Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up