Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne i organizacje polskie z Ukrainy, Litwy i Łotwy do udziału w online lekcjach „żywej historii” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii Chocimskiej „U boku Chodkiewicza”.

Czas realizacji: październik-listopad 2021.

Lekcje żywej historii „U boku Chodkiewicza” realizowane będą w formie online za pośrednictwem platformy Zoom. Organizatorzy planują zrealizować 20 lekcji dla 20 ośrodków. W jednej lekcji weźmie udział jedna placówka, szkoła czy organizacja polonijna zapewniając udział minimum 20 uczestników lekcji – dzieci i młodzież od 12 roku życia.

Każda lekcja trwać będzie 90 minut i prowadzona będzie przez 2 edukatorów, doświadczonych rekonstruktorów historycznych. Obok wykorzystywanej, autorskiej prezentacji multimedialnej prezentowane będą repliki strojów, broni i wyposażenia wykorzystywane przez żołnierzy walczących pod Chocimiem, w tym żupany, szyszaki, kirysy, szable, pistolety, muszkiety.

Aby zapisać szkołę, punkt nauczania przy organizacji polonijnej do udziału w projekcie należy wypełnić formularz, zaznaczając podane przez siebie dane na kolor żółty.

Po zaakceptowaniu terminu przez prowadzących, dostaniecie Państwo potwierdzenie możliwości realizacji lekcji w danym terminie oraz otrzymacie link do spotkania na Zoomie. Potwierdzona przez Fundację Wolność i Demokracja lekcja w tabelce będzie wyświetlać się kolorem zielonym.

Online lekcje „żywej historii” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii Chocimskiej „U boku Chodkiewicza” są realizowane w ramach projektu „Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400-lecie Chocimskiej wiktorii”.

Projekt zakłada realizację szeregu działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne i polskie na Ukrainie, Litwie, Łotwie poprzez upowszechnienie wiedzy o wiktorii chocimskiej z 1621 roku w jej 400. rocznicę. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat.

Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców, Kozaków zaporoskich. Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym „Osman”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up