Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprasza do udziału w projekcie „Więcej wiemy - lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie”.

Zapraszamy studentów, wolontariuszy i osoby współpracujące z polskimi pozarządowymi organizacjami w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) i obwodzie. Wiek uczestników: 17-25 lat, obowiązkowa znajomość języka polskiego.

Podczas wspólnie dokonanej diagnozy sytuacji wolontariatu na Ukrainie, powstał pomysł na projekt mający na celu wzrost wiedzy na temat różnych form wolontariatu wśród wolontariuszy z Ukrainy, prezentację dobrych praktyk wolontariatu i wymianę doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z Polski i Ukrainy.

Organizatorzy chcą pokazać gościom różnorodność form wolontariatu w woj. opolskim, rozmaite możliwości zaangażowania się w pomaganie i formy pracy z wolontariuszami.

Projekt potrwa od września do listopada 2015 roku, a jego głównym wydarzeniem będzie wizyta studyjna do Opola w dniach 19-26 października dla 15 wolontariuszy.

 

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie:

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych [pobierz]

Zgoda na wykorzystanie i publikację wizerunku [pobierz]

[pobierz dokumenty aplikacyjne w zip]

  

Czekamy na zgłoszenia do 31 września 2015.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up