Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Odkrywamy ślady polskości”, którego celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy o historii Polski.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 10-minutowego), przedstawiającego miejsce, postać lub wydarzenie związane z historią Polski. W przygotowaniu filmów uczestnicy konkursu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z mentorami (pracownikami naukowymi Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego). W związku z wojną w Ukrainie, możliwe jest także przygotowanie filmów o tym, jak zmieniło się życie młodzieży polskiej po wybuchu wojny.

Konkurs jest skierowany do młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy w wieku 15-22 lata, w tym także uczącej się w polskich szkołach średnich w związku z wojną w Ukrainie. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego.


Nagrody:

  • I miejsce – nagroda główna o wartości 1 000,00 zł
  • II miejsce – nagroda o wartości 600,00 zł
  • III miejsce – nagroda o wartości 400,00 zł
  • IV miejsce – nagroda o wartości 250,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 czerwca 2022 r.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. Kompetencje jutra. Inicjatywa edukacyjna dla młodzieży polonijnej z Ukrainy. Projekt uzyskał dofinansowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”.


Regulamin konkursu [pobierz PDF]

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up