Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Szanse oraz Kurier Galicyjski rozpoczynają rekrutację osób dla projektu „Przedsiębiorcza Polonia”.

Projekt ma na celu nawiązanie i rozwój kontaktów bezpośrednich Polaków mieszkających na Ukrainie z Polską poprzez organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz odbycie staży.

W ramach projektu dla 20 osobowej grupy zrekrutowanych uczestników zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: podstawy zakładania przedsiębiorczości, prawo pracy, marketing, księgowość, przygotowanie biznes planu. Podczas szkoleń uczestnicy złożą pomysł projektu na założenie lub rozwój działalności gospodarczej, który będzie miał związek z Polską. Projekty oceniane będą przez komisję. Spośród 20 uczestników projektu ośmiu, których projekty zostaną najwyżej ocenione, zostaną zakwalifikowani na staż. Staże oraz konferencja odbędą się w Polsce, co jest istotne z punktu widzenia poszerzenia wiedzy o Polsce, nawiązania kontaktów, promocji polskiej kultury, nauki, edukacji oraz osiągnięć gospodarczych i politycznych.

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby w wieku 16-35 lat posiadające udokumentowane polskie pochodzenie, studenci, absolwenci, osoby bezrobotne, osoby zamierzające rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz liderzy organizacji polonijnych na Ukrainie.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Materiały do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up