Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56) zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Nie tylko Mickiewicz – wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa”, które odbędzie się 14 maja (niedziela) 2023 r. o godz. 14:00. Na wystawie opisano przykłady pomników i tablic pamiątkowych, powstałych w Stanisławowie, dziś Iwano-Frankiwsk, od początku lat 80. XIX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej.

Miasto, które powstało z prywatnej inicjatywy polskiego magnata Jędrzeja Potockiego w drugiej połowie XVII wieku i nazwane na cześć jego pierworodnego syna Stanisława od początku było miejscem, gdzie ścierały się tradycje, języki i religie wielu narodów. Szczególne znaczenie w bogatych i zmiennych losach Stanisławowa ma historia i kultura polska.

Opisane pomniki i tablice pamiątkowe stanowią integralną część polskiego dziedzictwa kulturowego, w większości utraconego na skutek zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej lub w okresie po jej zakończeniu. Przez lata towarzyszyły mieszkańcom, opowiadały o istotnych wydarzeniach i wybranych postaciach z przeszłości. Na swój sposób były żywe i wpływały na tworzenie się świadomości i pamięci zbiorowej mieszkańców.

Na wystawie jest prezentowany również przegląd współczesnych pomników i tablic pamiątkowych powstałych w Iwano-Frankiwsku.

Wystawa została opracowana przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Autorem ekspozycji jest dr Jarosław Krasnodębski.


Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspieranych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up