Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56) zaprasza na panel dyskusyjny pt. „Rola Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych”, który odbędzie się 13 maja (sobota) 2023 r. o godz. 12:00.

Na Ukrainie mieszkają liczne grupy Polaków i osób polskiego pochodzenia. Część z nich skupiona jest wokół organizacji pozarządowych, niektórzy angażują się w działalność samorządową. Przemiany polityczne w kraju w 2014 roku doprowadziły do ożywienia polsko-ukraińskich kontaktów. Dużą rolę prócz dyplomacji, instytucji naukowych odgrywają również organizacje polskiej mniejszości narodowej, które za swój główny cel wybierają promocję języka polskiego powiązaną z elementami historii i kultury. Co raz częściej powstają także społeczne organizacje polsko-ukraińskie, które dbają o dobre relacje między naszymi krajami.

Dziś Ukraina, która walczy z rosyjskim najeźdźcą, stoi na progu różnych wyzwań, a najważniejszym z nich jest zwycięstwo oraz odbudowa kraju i odnowa jego gospodarki. O tym, czy/ jaką rolę we wzmacnianiu polsko-ukraińskich relacji społeczno-gospodarczych i integracji kulturowej ma społeczność Polaków na Ukrainie, a także państwo polskie, rozmawiać będą eksperci i zaproszeni goście oraz uczestnicy wydarzenia.


Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspieranych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up