Go4Poland – Wybierz Polskę to program staży organizowany przez Fundację GPW w Polsce kierowany do polskich studentów i absolwentów uczelni wyższych, który ma na celu zachęcenie ich do budowania swojej kariery w polskich przedsiębiorstwach lub administracji publicznej, wykorzystując zdobytą wiedzę.

Dla wybranych osób ubiegających się o staż realizowane będą warsztaty, których organizatorami będą Partnerzy biorący udział w Programie. W czasie warsztatów, Partner – potencjalny pracodawca będzie miał możliwość oceny kandydatów pod kątem potrzeb firmy.

Kandydaci zgłaszający swój udział w Programie, muszą spełniać następujące warunki:

1) być studentem lub absolwentem uczelni wyższej działającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadać polskie obywatelstwo bądź legitymować się polskim pochodzeniem,

3) uczelnia musi posiadać uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych i stopni naukowych (takich jak BA, Bsc, BHns, MA, Msc, MBA lub innych),

4) studiować na uczelni przez minimalny okres studiów, tj. pół roku akademickiego,

5) posiadać znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym,

6) mieć nie więcej niż 26 lat.

Kandydat, który chce wziąć udział w Programie powinien zarejestrować się na stronie www.go4poland.pl, a następnie uzupełnić wymagane pola i wysłać aplikację.

Wybór kandydatów wykonywany jest na zasadzie merytorycznej analizy zgłoszeń. Kandydaci mogą zostać zakwalifikowani do dwóch segmentów a o przedzieleniu do poszczególnych kategorii będą decydować wyniki z toku studiów, wcześniejsze doświadczenia zawodowe, zaangażowanie w stowarzyszenia i projekty studenckie oraz inne osiągnięcia (publikacje, nagrody czy stypendia).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem program.

Pobierz

Dołącz do Go4Poland – Wybierz Polskę!

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up