VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.). Format prac jest dowolny.

Temat tegorocznej edycji: „W świecie ptaków”. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Maksymalna ilość nadesłanych prac z placówki – 5. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto-ulica), telefon kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły (w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy. Można też zgłaszać prace indywidualnie.Termin nadsyłania prac: 12 maja 2016 roku (nie decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody:

  • statuetki, nagrody rzeczowe, albumy;
  • przyrodnicze oraz okolicznościowe upominki.

Chcesz wziąć udział w konkursie? Kliknij tutaj.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up