Zadaniem konkursowym jest opracowanie wielkoformatowego projektu rzeźbiarskiego na zadany temat, dedykowanego do wykorzystania w przestrzeni miejskiej, uzyskanego poprzez oryginalne połączenie wartości artystycznych z funkcją realizowaną w przestrzeni publicznej.

Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty i skierowany jest do wszystkich pełnoletnich artystów rzeźbiarzy. Celem tegorocznej edycji Konkursu jest integracja narodów Polski i Ukrainy poprzez poznawanie we wspólnym działaniu i akceptację kultury materialnej obu narodów oraz wymiana doświadczeń w zakresie niekonwencjonalnych technologii rzeźbiarskich ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania tworzywa spienionego takiego jak styropian oraz odlewania z form styropianowych. Wartościami dodanymi Konkursu odbywającego się w Iwano-Frankiwsku będzie także promocja kultury polskiej.

Temat Konkursu brzmi: ANIMAL. Konkursowy obiekt zwierzęcia zrealizowanego przez artystę może stanowić odzwierciedlenie wybranego stworzenia (psa, kota, niedźwiedzia, chrabąszcza, ryby itp.), symbolu godła (np. państwowego lub herbu miasta, symbolu religijnego itp.), wyobrażenia mitologicznej postaci, itp.

Organizatorami i partnerami konkursu są:

Fundacja Archikultura
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
Urząd Miasta Iwano-Frankiwska
Urząd Miasta Koszalina
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Pinoplast PP m. Kalusz
Jewrod West Trejd Sp. z o.o.

Patronat honorowy:

  1. Mer Miasta Iwano Frankiwska – Rusłan Marcinkiw;
  2. Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński;
  3. Rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – prof. Igor Cependa;
  4. Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal;
  5. Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – Maria Osidacz.

Regulamin Konkursu

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up