Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie oraz Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina zapraszają do udziału w Akcji Narodowego Czytania 2023. Lekturą...

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku ogłasza nabór na kursy języka polskiego w roku akademickim 2023/2024 dla dzieci powyżej 8 lat, młodzieży i dorosłych. Program jest skierowany...

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat działalności Fundacji Wolność i Demokracja, jakie od pewnego czasu pojawiają się w mediach i w sferze publicznej, oświadczamy, co następuje...

13 lipca 2023 roku Instytut Polonika rozpoczął internetową kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”. Jej celem jest popularyzacja polskiego dziedzictwa za granicą wśród różnych grup wiekowych oraz promowanie edukacyjnego...

Zapraszamy do udziału w III Konkursie o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja. Nagroda Historyczna im. Leona Wasilewskiego została ustanowiona w celu docenienia i popularyzacji najbardziej...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up