Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów” zaprasza do udziału w sześciodniowym warsztacie pt. Budowanie marki organizacji. W programie: komunikacja wizualna za pomocą projektowania cyfrowego (infografika, ilustracje...

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku. Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach...

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”. Podejmowany temat ma pozwolić...

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, zaprasza nauczycieli i edukatorów uczących historii Polski w szkołach z polskim językiem nauczania oraz ośrodkach sobotnio-niedzielnych, do udziału...

29 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbędzie się prezentacja książki Dmytra Antoniuka „Римо-католицькі кляштори в Україні” (w języku polskim: Rzymskokatolickie...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up